Torpa FVOF

 

Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)

  Kronobergs län / Ljungby kommun.

Sjöarna ligger inbäddade i småländsk grönska med såväl löv som barrskog längs stränderna. Här råder lugn och stillhet. Gula och vita näckrosor kantar sjöarna. Fiskgjuse, lom och trana är stadiga gäster.

Vår största sjö Mäen bjuder på ett bra fiske efter såväl grov gös som gädda.
I Skärsjön kan du fiska abborre med garanterat resultat.
Boasjön i direkt anslutning till väg 25 har ett bestånd av sik.
Källshultssjön är en klar källsjö med bestånd av bl.a. grov abborre.
I Hinnerydssjöarna har föreningen sedan flera år varje sommar planterat in regnbåge.

Fiskar:
Mäen: abborre, mört, gädda, gös, lake, sutare, ål.
Skärsjön: abborre, mört, gädda.
Hinnerydssjöarna: regnbåge, gädda, aborre, mört, brax.
Boasjön: abborre, gädda, sik, brax ål.
Källshultssjön: abborre, mört, gädda, lake, ål.
Bodasjön: abborre, mört, gädda, sutare, ål.

Båtuthyrning Mäen; Gunilla Dahl Mässeboda tel 076-7900234 alt Gunilla Karlsson Ränte 073-9746711. Stefan Jaredsson tel 070-3931004

Båtramper Mäen; Vid Torpa badplats, Ränte samt i Mäseboda

Urhyrning övernattningsstuga Ränte. Kontakt Stefan Jaredsson tel 070-3931004

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Regnbåge


Normalt

Mört


Normalt

Lake


Normalt

Braxen


Lite

Sik


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite

Öring


Sällsynt
 

Torpa FVOF

Torpa sockens fiskevårdsområdesförening bildades 1989.

Föreningen förvaltar fisket i ett vattenområde i sydvästra delen av Kronobergs län. Området är beläget inom Ljungby och Markaryds kommuner och bestående av följande sjöar och vattendrag;
Mäen, Skärsjön, Boasjön, Bodasjön, Källshultssjön, Hinnerydssjöarna, Hinnån, Torpaån m fl tillrinnande vattendrag.

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 188, Område: 151.

Kontaktpersoner

Daniel Johansson
0761 - 45 03 10

David Jonsson

073-9445839  
  

Filer för nedladdning


Karta_Torpa_FVO.pdf

Torpa_FVOF-karta2.pdf

Fiskeområden i närheten av Torpa FVOF

Krokån
Lägerplatser Lagaleden (Ljungby kommun)
Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Torserydssjön
Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.