Torpa FVO

 

Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)

  Kronobergs län / Ljungby Municipality.

The lakes are embedded in Småland greenery, with leaves as well as pine forests along the shores. Here there is peace and quiet. Yellow and white water lilies lane the lakes. Osprey, lom and trana are regular guests.

Our largest lake Mäen offers a good fishing for both grey and pike.
In Skärsjön you can fish perch with guaranteed results.
Boasjön directly adjacent to road 25 has a stock of sik.
Källshultssjön is a clear spring lake with stocks of rough perch.
In the Hinneryd Lakes , the association has planted rainbow every year for several years.

fish:
Mäen: perch, roach, pike, gossip, lake, sutare, eel.
Cutting sea: perch, roach, pike.
Hinnerydsjöarna: rainbow, pike, perch, roach, brax.
Boasjön: perch, pike, sik, brax eel.
Källshultssjön: perch, roach, pike, lake, eel.
Bodasjön: perch, roach, pike, hunter, eel.


Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Zander

Normal

Roach

Normal

Burbot

Normal

Eel

Few
 

Org ID: 188, Area 151

Torpa FVO

Torpa sockens fiskevårdsområdesförening bildades 1989.

Föreningen förvaltar fisket i ett vattenområde i sydvästra delen av Kronobergs län. Området är beläget inom Ljungby och Markaryds kommuner och bestående av följande sjöar och vattendrag;
Mäen, Skärsjön, Boasjön, Bodasjön, Källshultssjön, Hinnerydssjöarna, Hinnån, Torpaån m fl tillrinnande vattendrag.


Contact persons

Daniel Johansson: 076 - 145 03 10  
  

Fishing areas nearby Torpa FVO

Krokån
Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön
Unnens FVOF
Exen, Bolmån

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.