Hjärtasjöns FVO

 

Hjärtasjön-Östersjön och Molången

Hjärtasjön-Östersjön och Molången är sjöar i förkastningar i norra delen av Tylöskogens skogsområde. Tillrinningsområdena till sjöarna utgörs i huvudsak av skogsmark och bebyggelsen runt sjöarna är sparsam. Stora delar av strandområdena kring Hjärtasjön är naturreservat (Kopparbergs Äng och Hjärtasjöns Skärgård). I sjöarna finns abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, löja, mört, ruda, sarv, sutare och hornsimpa. Amerikansk bäckröding finns uppströms och har även funnits i sjösystemet, liksom siklöja och ål. Möjlighet att lägga i båt finns vid Hjärtasjöns västra vik.

 

Org ID: 182, Area 140

Hjärtasjöns FVO

Syftet med föreningens verksamhet är att fiskevård inom hela Hjärtasjöns fiskevårdsområde. Föreningen förvaltar allt fiske inom området, dvs i Hjärtasjön, Östersjön och Molången samt rinnande vatten mellan dessa sjöar.

  

Annonser

Campen för DIG med intresse för naturnära upplevelser!
Tivedsporten Eco Camp - Campen för DIG med intresse för naturnära upplevelser!

Andra fiskeområden i närheten av Hjärtasjöns FVO

 • Tisarens FVOF
 • Annsjön-Lyrens FVOF
 • Årsjön, Holmsjön och Grönsjön
 • Avern, Bjurhultasjön, Björnhammarsjön mfl
 • Sörbygdens Samfällighetsförening

Fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se