Kärnsjöns FVOF

 

Kärnsjön

  Västra Götalands län / Munkedal Kommun.

Kärnsjön är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Ytan är 716 ha med ett djup på 40 m. Kärnsjöns ansenliga längd på 1 mil i kombination med dess ringa bredd och branta stränder ger den ett fjordliknande utseende. Området ingår i Örekilsälven Natura 2000-område med rikt fågelliv med Pilgrimsfalk och Fiskljuse mfl. Örekilsälven som har god tillgång på lax och öring rinner igenom Kärnsjön och mynnar ut vid Saltkällan i Gullmarsfjorden. Sjön har goda bad- och fiskemöjligheter, samt möjlighet till vandring runt sjön.


Fiskarter


Braxen

Rikligt

Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Nors

Normalt

Gärs

Normalt

Mört

Lite

Lake

Lite

Färna

Lite

Ål

Sällsynt

Ej tillåten
 

Org ID: 673, Area 633

Kärnsjöns FVOF

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevård, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten. Styrelsen har sitt säte i Munkedal och består av fiskerättsinnehavare till Kärnsjön.


Kontaktpersoner

Bengt Hansson
Sivik 14
455 96 Hedekas
Epost. bengt.hansson.sivik@telia.com

Morgan Fast
072-2025917
morgan.fast@munkedalskog.se  
  

Andra fiskeområden i närheten av Kärnsjöns FVOF

Örekils & Hajumsälvens FVOF
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl
Södra Kornsjön
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Häresjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se