Leksand Insjöns FVO

Leksand Insjön

6000 HEKTAR FISKEVATTEN!

Området omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalålven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken.

Området är ett samarbete mellan 2000 fiskevatten-ägare och omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar.

I området finns t.ex. Storflaten, Mellanflaten, Snesen, Åskaken, Gränsen, Oppejen, Ejen, Djursjön, Sångenområdet, Flosjön, Molnbyggen, Styrsjön, Insjön och Österdalälven.

Kartor - För att få en mera utförlig information över vårat fiskevårdsområde så finns Leksands kommuns fritidskarta-vandringsleder samt Leksands kommuns stora kommunkarta att köpa.

Nära till  -  Det är alltid nära till fiskevatten inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. Ett tal utbyggt nät av skogbilvägar gör det enkelt att komma till de flesta vatten. Av olika skäl kan tidvis vissa vägar vara avstängda. Stängda vägbommar måste respekteras. Du som fiskare har ett stort ansvar när dessa vägar brukas genom att ej orsaka skador. Om det finns risk för att vägen skadas vid bruket så avstå bilåkningen och ta en promenad istället. Desto fler vägar som skadas kommer medföra att flera kommer att stängas av i framtiden. Respektera detta och bruka vägarna med förstånd.

Snöskoteråkning - For information om leder kontakta Leksands snö-
skoterklubb. För information om regler kontakta Leksands snöskoterklubb samt följ naturvårdsverkets allemansrätt. All snöskoteråkning på plogade vägar år absolut förbjudet.

Slogbodar och båtisättningsplatser -  Vid besök hos slogbodarna så gäller det att plocka upp allt skräp efter sig och ta hem detta samt att elda med förstånd. Det ar absolut förbjudet att såga ner träd i skogen för eldning. Vid båtisättnings-platserna så gäller det att parkera så andra besökare kan använda isättningsplatsen samt att parkera så allmän trafik inte störs. Håll rent och snyggt. Lämna platsen som du själv vill finna den.

Fiskeregler - Fiskeregler finns tillgängliga på en separat blad eftersom dessa kan ändras från år till år. Detta blad finns tillgängligt hos fiskekortsombud samt på informationstavlor vid fiskevattnen. För digitala fiskekort på iFiske finns reglerna alltid på www.iFiske.se samt på fiskekortet. Se även Leksand-Insjöns FVO:s hemsida www.lifvo.se. Alla vatten i detta område kräver fiskekort som skall medföras och på begäran visas upp 
 
Att tänka på vid fisket  - Att naturen bara är oss till låns och att vi sparar lite till kommande generationer Vi kan således inte uppföra oss hur som helst når vi vistas där. Allemansrätten är en gåva som också förpliktigat. Att inte fiska för att fylla frysen, utan bara ta den fisk man äter upp för dagen. På så vis får vi ett uthålligare fiske till glädje för många andra. Våra sjöar år inte någon outtömlig resurs. Att inte slänga fiskelinor och sopor i naturen. Våra djur och fåglar tar skada av detta.

Fiskekort och information - Fiskekort finns att lösa hos c:a 30 fiskekortsombud samt på vår hemsida. För information så kontakta våra fiskekortsombud och våra fisketillsynare som finns på vår hemsida samt på informationstavlor vid fiskevattnen.
 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Leksand Insjöns FVO.

Fiskarter


Mört

Rikligt

Gädda

Rikligt

Abborre

Rikligt

Id

Vanlig

Braxen

Vanlig

Regnbåge

Vanlig

Ruda

Normalt

Sik

Normalt

Lake

Normalt

Öring

Normalt

Röding

Lite

Ål

Sällsynt

Sutare

Sällsynt

Bäckröding

Sällsynt
 

Org ID: 214, Area 174

Leksand Insjöns FVO

Leksand Insjöns FVO är ett samarbete mellan 2000 fiskevatten-ägare och omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar.

Många av områdets medlemmar ar engagerade det kontinuerliga fiskevårdsarbetet. Fiskekortsombud och fiskekortsköpare bidrar också till en positiv utveckling av området. Hjälps vi åt att följa givna regler, såväl skrivna som allmänt vedertagna, kommer vi att ha ett fortsatt bra och trivsamt fiske i våra vatten. Ha en trevlig fisketur önskar Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. 

Kontaktpersoner

Olle Bergfors tel. 070-592 14 57


  
  

Filer för nedladdning


Andra fiskeområden i närheten av Leksand Insjöns FVO

 • Siljansnäs FVOF
 • Siljans Södra FVO
 • Floda-Björbo
 • Grånssjön (karpfiske)
 • Siljan (Hela siljan)

iFiskes anslutna områden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se