Örens FVOF

Ören

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en närinsfattig - måttligt näringsrik sjö.

Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.

Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.
Växt- fisk och djurlivet är mycket artrik. Det finns till exempel 16 olika fiskesorter i sjön samt om man har tur så kan man få se Utter och Vildsvin.

Det finns även häckande storlommar runt sjön.

Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Signalkräfta

Vanlig

Gärs

Vanlig

Mört

Normalt

Nors

Normalt

Röding

Lite

Braxen

Lite

Lake

Lite

Sarv

Lite

Gös

Sällsynt

Sik

Sällsynt

Sutare

Sällsynt

Bergsimpa

Sällsynt

Stensimpa

Sällsynt

Siklöja

Sällsynt
 

Org ID: 198, Area 158

Örens FVOF

Rödingprojektet

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Örens FVOF med stöd av Jönköpings kommun, Aneby Kommun och Jönköpings energi satsar under några år på att rädda den mycket svaga rödingstammen i Ören genom insamling av avelsmaterial, odling och utsättning. Under kommande år kommer fisket att begränsas med nya fiskeregler.   


Kontaktpersoner

Jan Lothigius mail:grenna.ark@telia.com


  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Annonser

En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.
Smålandsfiskarna - En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.
Få områden i Sverige bjuder på ett så varierande sportfiske som Småland.
Smålands turism - Få områden i Sverige bjuder på ett så varierande sportfiske som Småland.

Andra fiskeområden i närheten av Örens FVOF

 • Bunn (Norra och Mellan)
 • Bunn (Södra Bunn)
 • Sötåsasjön
 • Valen
 • Noen

iFiskes anslutna områden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se