Säters fvof

Säter

Det ska sägas på en gång att försäljningen av fiskekort via iFiske inte innebär att vi upphör att sälja fysiska fiskekort lokalt. iFiske är ett välkommet komplement. COOP Konsum, ICA Supermarket, Lasses lek, spel & tobak (tidigare Tobaks City), Säters Turistbyrå, Säters Camping och Säters Konferenscenter (och några privata försäljare) kommer som tidigare också att sälja fiskekort och tillhandahålla fiskekarta för den som önskar (karta kan också laddas ner från iFiske eller från vår hemsida). När ni köper fiskekort lokalt ser vi helst att ni betalar via Swish, men kontant betalning går också bra. Obs att Säters Turistbyrå endast tillhandahåller digitala fiskekort.

Säters fvof kan erbjuda många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters camping. Fiske i sjöar dominerar men fiske i vattendrag, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som de enskilt största, är lokaler som definitivt är värd en utflykt. I dessa vatten kan inte sällan arter som öring, harr och regnbåge överraska - de två sistnämnda företrädesvis i Dalälven. Utplanterad öring och regnbåge hittar du i våra ädelfiskesjöar i Nisshyttan (särskilt fiskekort krävs) samt i Ljustern (endast öring). För den senare gäller vanligt sportfiskekort.

Nu är det inte bara de rödprickiga fiskarna som tilldrar sig intresse. De gulprickiga (gäddor) liksom dess randiga kusiner (abborrar) väcker minst lika stort intresse. För att inte tala om ålen vars sensommarfiske har blivit en återkommande lockelse (våra vatten omfattas inte av ålfiskeförbudet men vi förordar att fångad ål återutsätts).

Mer info finns på vår hemsida! Där hittar du fisketips, information om våra fiskarter, forskning och statistik om fisk, fisketävlingar (där olika fiskarter kan tävla mot varandra) samt vårt Galleri där du kan ladda upp bilder från din/er fiskeutflykt. Förutom sedvanliga fiske- och personbilder är Galleriet också en kanal där du kan uppmärksamma föreningen på vandringshinder. Detta gör du genom att ladda upp bilder på dammar, vägtrummor etc som hindrar fisk och andra akvatiska djur att vandra fritt. Alltså en fisketur där nytta förenas med nöje!

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse. /Säters fvof

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Säters fvof.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Braxen

Normalt

Nors

Normalt

Lake

Normalt

Stensimpa

Normalt

Ål

Normalt

Gärs

Normalt

Öring

Lite

Sik

Lite

Ruda

Lite

Sutare

Lite

Siklöja

Lite

Gös

Sällsynt

Regnbåge

Sällsynt

Harr

Sällsynt

Signalkräfta

Sällsynt

Flodkräfta

Sällsynt

Id

Sällsynt

Sarv

Sällsynt

Stäm

Sällsynt

Björkna

Sällsynt
 

Org ID: 186, Area 146

Säters fvof

Logo Säters fvof

Säters fvof bildades 1989 och utgör en av fyra, större fvof i Säters kommun. Vi förvaltar drygt 60 vatten allt från större sjöar och vattendrag till små tjärnar och bäckar samt två put-and-take vatten med utplantering av öring (i båda sjöarna) samt regnbåge (endast i Myggtjärn).

Föreningens ambition är att underlätta allmänhetens fiske genom att sälja fiskekort, ordna ungdomsaktiviteter, öka tillgänglighet och service vid fisket, exempelvis med fiskebryggor, slogbodar, eldplatser och kontinuerligt informera om nyheter/ aktiviteter på vår hemsida (www.fiskaisater.se). Vi arbetar också med fiske- och vattenvårdande åtgärder, till exempel utrivning av vandringshinder och restaurering av vattenmiljöer.


Kontaktpersoner

Ulf Ljusteräng,
ordförande Säters fvof
ulfljusterang@gmail.com
070-542 67 75

  

Filer för nedladdning


Fiskekarta

Andra fiskeområden i närheten av Säters fvof

 • Vika FVOF
 • Viggens
 • Runn
 • Matsboån
 • Barkensjöarnas FVOF

iFiskes anslutna områden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se