Säters fvof

Säter

Det ska sägas på en gång att försäljningen av fiskekort via iFiske inte innebär att vi upphör att sälja fiskekort lokalt. iFiske är ett efterfrågat - och välkommet - komplement. COOP Konsum, ICA Supermarket, Lasses lek, spel & tobak (tidigare Tobaks City), Säters Turistbyrå, Säters Camping och Säters Konferenscenter (och några privata försäljare) kommer dock som tidigare att sälja fiskekort och tillhandahålla fiskekarta för den som önskar (karta kan också laddas ner från iFiske eller från vår hemsida). När ni köper fiskekort lokalt ser vi helst att ni betalar via Swish, men kontant betalning går också bra.

Säters fvof kan erbjuda många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters camping.

Fiske i sjöar dominerar men fiske i rinnande vatten, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som enskilt största, är lokaler som också är värd en utflykt. I dessa vatten kan inte sällan arter som öring, harr och regnbåge överraska - de två sistnämnda företrädesvis i Dalälven. Utplanterad öring och regnbåge hittar du i våra ädelfiskesjöar i Nisshyttan (särskilt fiskekort krävs) samt i Ljustern, för den senare gäller dock vanligt sportfiskekort.

Nu är det inte bara de rödprickiga fiskarna som tilldrar sig intresse. De gulprickiga (gäddor) liksom dess randiga kusiner (abborrar) väcker minst lika stort intresse. För att inte tala om ålen vars sensommarfiske har blivit en återkommande lockelse (våra vatten omfattas inte av ålfiskeförbudet men vi förordar att fångad ål alltid återutsätts).

Mer info finns på vår hemsida! Där hittar du fisketips, information om våra fiskarter, forskning och statistik om fisk, två typer av fisketävlingar (i den ena kan olika fiskarter tävlar mot varandra) samt vårt Galleri där du kan ladda upp bilder från din/er fiskeutflykt. Förutom sedvanliga fiske- och personbilder är Galleriet också en kanal där du kan göra oss i föreningen uppmärksam på vandringshinder genom att ladda upp bilder på dammar, vägtrummoer etc som hindrar fisk och andra akvatiska djur att vandra fritt. Alltså - förena nytta med nöje!

Med förhoppning om en trevlig fiskeupplevelse. /Säters fvof

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Säters fvof.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Mört

Vanlig

Gädda

Vanlig

Abborre

Vanlig

Gärs

Normalt

Nors

Normalt

Stensimpa

Normalt

Ål

Normalt

Lake

Normalt

Braxen

Normalt

Siklöja

Lite

Sutare

Lite

Ruda

Lite

Sik

Lite

Öring

Lite

Stäm

Sällsynt

Björkna

Sällsynt

Signalkräfta

Sällsynt

Sarv

Sällsynt

Id

Sällsynt

Harr

Sällsynt

Regnbåge

Sällsynt
 

Org ID: 186, Area 146

Säters fvof

Logo Säters fvof

Säters fvof bildades 1989 och utgör en av fyra, större fvor i Säters kommun. Vi förvaltar drygt 60 vatten allt från större sjöar och vattendrag till små tjärnar och bäckar samt två put-and-take vatten med utplantering av öring.

Föreningens ambition är att underlätta allmänhetens fiske genom att sälja fiskekort, ordna ungdomsaktiviteter, öka tillgänglighet och service vid fisket, exempelvis med fiskebryggor, slogbodar, eldplatser och kontinuerligt informera om nyheter/ aktiviteter på vår hemsida (www.fiskaisater.se).

Vi arbetar också med fiske- och vattenvårdande åtgärder, till exempel utrivning av vandringshinder och restaurering av vattenmiljöer.

Kontaktpersoner

Ulf Ljusteräng,
ordförande Säters fvof
ulfljusterang@gmail.com
070-542 67 75

  

Filer för nedladdning


Fiskekarta

Andra fiskeområden i närheten av Säters fvof

 • Vika FVOF
 • Viggens
 • Runn
 • Matsboån
 • Barkensjöarnas FVOF

iFiskes anslutna områden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se