Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området

Malmbergets och Koskullskulles i Gällivare område

Kartan merkkien selitys
  Norrbottens län / Gällivare kunta.

 Karttapisteet

 Viltmålsbanorna på Kavaheden

Viltmålsbanorna på Kavaheden. Inskjutningshallen 100 meter går att boka via kullekiosken.

 Stuga / Boende Akkajärvi Stugan,

Akkajärvi Stugan, den belägen ovan odlingsgränsen. Det finns bastu, vedbod och utedass. Antal bäddar 2 (120 cm) +1 st Vedeldad bastu . Gasolkök. Placering ( X7483944,Y1716438) 67.37133984531656, 20.84805958436483

 Stuga / Boende Kartojärvi stuga

Kartojärvi stuga 4-6 bäddar edeldat självhushåll, utedass, vedboda. Gasolkök och Gasol kyl. Vedeldad bastu.I sjön utanför stugan, finns det röding.(det finns även två rastkojor i området som det går att övernatta i) Puolva naturreservat Antal bäddar 2+1+4 st Vedeldad Vedeldad bastu. Placering ( X7489979 Y1738198) 67.3967793838504, 21.328438499308692

 Stuga / Boende Onkijärvi Stugan

Onkijärvi Stugan är belägen i ett område med tre riktigt bra sjöar, en sjö med stor harr och en med röding och sjön vid stugan har ett bestånd med grov öring. Antal bäddar 4 st Gasolkök och Gasol kyl. Vedeldad bastu. Placering ( X7482545,Y1734182) 67.34537887652868, 21.256733444769733

 Stuga / Boende Palo Storstuga

Palo Storstuga med elbastu (kyl, frys och elvärme) och 7 bäddar, nära till storslagen natur. Stugan är ej ledig under älgjakten. Antal bäddar 2(lilla rumet) + 5(storstugan) st Kostnad för el tillkommer (betala ett extar dygn). Placering ( X7478859,Y1750858) 67.29872154551714, 21.632664951020807

 Stuga / Boende Storsjön Stugan

Storsjön Stugan är belägen ovan odlingsgränsen, . Det finns vedbod, förråd, bastu och utedass. Det är möjligt att ta ner båt till sjön. I sjön finns det bl.a. röding. Antal bäddar 4 st Gasolkök och Gasol kyl. Vedeldad bastu.(2001) Placering ( X7473519,Y1712798) 67.27833654663957, 20.746427880594318

 Rastplats / Vindskydd Abbortjärn

 Rastplats / Vindskydd Annavaara

Annavaara Den belägen vid östar gränsen av polvanaturskyddsområdet. Vedeldad kamin. Placering: ( xy=7489787,1740740.)

 Rastplats / Vindskydd Blindtjärn

Blindtjärn Vindskydd är på södra stranden av Blidtjärn. Placering: ( xy=7466110,1715370.)

 Rastplats / Vindskydd Haukijärvi

Haukijärvi Den belägen vid Haukijärvi norra sidan. Eldstad inne i vindskyddet. Placering: ( xy=7489126,1738757.)

 Rastplats / Vindskydd Heikimavoma

Heikimavoma Den belägen på en myrholme på Heikimavoma. Vedeldad kamin. det går att sova i den, två platser.

 Rastplats / Vindskydd Katinkultavaara

Katinkultavaara Den belägen norr om katinkultavaara Vedeldad kamin, två liggplats, vedboda Placering: ( xy=7448290,1749170)

 Rastplats / Vindskydd Knut-Anderstjärn

Knut-Anderstjärn Den belägen vid södra stranden av Sarkasvaara, eldstad på sidan om vindskyddet Vägbeskrivning Knut-Anderstjärn Från Koskullskulle, tag vägen mot Tjautjasjaure. Åk 7 km och stanna på höger sida där kraftledningen mot Avvakko korsar vägen. Gå till fots längs skogsbilvägen som går jämte kraftledningen ca 1,2 km tills du ser sjön 200 meter från kraftledningen på höger sida.

 Rastplats / Vindskydd Kuorainen

Kuorainen Den belägen ovan odlingsgränsen. Vedeldad kamin, två liggplats. Placering: ( xy=7464590,1701390.)

 Rastplats / Vindskydd Salmijärvi

Salmijärvi Den belägen ovan odlingsgränsen. Eldstad utanför vindskyddet, det går att övernatta i den, 2 liggplatser. Placering: ( xy=7492733,1710540.)

 Rastplats / Vindskydd Sarkasvaara

Sarkasvaara Den belägen vid södra stranden av Sarkasvaara, eldstad på sidan om vindskyddet

 Rastplats / Vindskydd Siikajärvi

Siikajärvi Den belägen vid östra stranden av Siikajärvi Eldstad inne i vindskyddet Placering: ( xy=7484096,1734893)

 Abbortjärn

Rengbåge,Röding,Harr,Gädda och Abbore. 7459910,1713133

 Byxtjärn

Byxtjärn Lättillgängligt vatten med fasta stränder. Fiskebeståndet är öring Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 5 km till en ca. 200 meter lång parkerings ficka på vägens högra sida. Till vänster finns en stig som leder till tjärn, avstånd ca 600 meter. Blidtjärn Laxörning XY=7466289 1715325

 H500

H500 Laxörning XY=7470458 1719346

 Hartijärvi

Sik XY=7486672 1733632

 Haukijärvi

Abbore Gädda och Mört XY=7488893 1738802

 Hietajärvi

Abbore och Röding XY=7488444 1739227

 Hirvasområdet

Hirvasområdet Vildmarksområde med småsjöar i småkuperad fjällbjörkskog. Fiskbeståndet består av röding eller öring i de flesta sjöar. Flera sjöar ligger inom synhåll från den kraftledning som går igenom området. Den första ligger till höger efter 1 km och den sista till vänster efter 5 km. Med karta i handen kan Du upptäcka de sjöar som inte syns från stigen. Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure åk 7 km. Stanna där kraftledningen korsar vägen och vandra åt höger eller kraftledningen. Namn Fiskebestånd På kartan Kalssonstjärn Laxörning XY=7470957 1718622 H500 Laxörning XY=7470458 1719346 Randolfstjärn Laxörning och Sik XY=7469460 1719596 Knut-Anderstjärn Röding och Laxörning XY=7468261 1716743 Näckros+Holmtjärn Röding och Laxörning XY=7468261 1717248

 Holmtjärn

Röding och Laxörning XY=7468261 1717248

 Kalssonstjärn

Laxörning XY=7470957 1718622

 Kartojärvi

Harr,Gädda och Abbore. XY=7488344 1736429

 Kartojärvistugsjön

Röding

 Knut-Anderstjärn

Röding och Laxörning XY=7468261 1716743

 Koskenjärvi

Röding XY=7462868 1731609

 Kulasjärvi

Laxöring XY=7482999 1733707

 Kulasjärvio och Onkijärvi mrådet

Onkijärvi Flera tjärnar som ligger i vildmark naturpräglad av skogsbruk, fasta stränder och fiskekoja som går att hyra av föreningen. Första tjärnen är Onkijärvi till höger om vägen med ett bestånd av storvuxen harr samt abborre och gädda. Andra tjärnen är Kulasjärvi till vänster om vägen med ett bestånd av öring. Fortsätter man skogsvägen ytterligare 1 km finns det på höger sida en tjärn med röding. Hurkommer man dit? Åk E10 mot Kiruna ca. 35 km från Gällivare. Tag av till höger på Hartijokivägen – en skogsväg som du följer ca. 13 km. Tag av till vänster efter Onkijärvivägen som du följer 500 m. Kulasjärviområdet Namn Fiskebestånd På kartan Kulasjärvi Laxöring XY=7482999 1733707 Onkijärvi Harr,abbore och gädda XY=7482700 1734256 Tjärnen(H400) Röding XY=7483872 1732908 Lauttalombolo Harr XY=7480578 1731559 Lauttajärvi Harr XY=7480803 1731909 Siikajärvi Sik XY=7483972 1734781

 Latnijärvi

Abbore och Gädda XY=7466862 1729661

 Lauttajärvi

Harr XY=7480803 1731909

 Lauttalombolo

Harr XY=7480578 1731559

 Linaälv

Laxöring, Harr, Gädda och Abborre.

 Linaälv norr gröns

Laxöring, Harr, Gädda och Abborre.

 Linaälv Syd gräns

Laxöring, Harr, Gädda och Abborre.

 Nunajenjärvi

Sik Röding

 Näckrostjärn

Röding och Laxörning XY=7468261 1717248

 Onkijärvi

Laxöring, Harr, Abbore och Gädda XY=7482700 1734256

 Puolvajärvi

Abbore och Mört XY=7489592 1738053

 Puolvaområdet

Puolvaområdet Namn Fiskebestånd På kartan Kartojärvi Harr,Gädda och Abbore. XY=7488344 1736429 Lalvajärvi Röding Laxöring Abbore och Sik XY=7489443 1736829 Puolvajärvi Abbore och Mört XY=7489592 1738053 Haukijärvi Abbore Gädda och Mört XY=7488893 1738802 Hietajärvi Abbore och Röding XY=7488444 1739227 Hartijärvi Sik XY=7486672 1733632

 Randolfstjärn

Laxörning och Sik XY=7469460 1719596

 Salmijärvi

Salmijärvi Vackert varierad vildmark, kuperad terräng med gammal skog, hjortron myrar och lågfjäll. Mest fasta stränder och varierande djup förhållanden, oregelbunden strandlinje med uddar och vikar. Vattnet består av två tjärnar, en där stigen kommer ner och en större strax söder därom. Fiskebeståndet är öring upp till 2-3 kg samt ett bestånd av småsik. Hur kommer jag dit? Från Koskullskulle tag vägen mot Tjautjasjaure ca. 8 km till en parkeringsficka på vänster sida strax före vägens högsta punkt, följ stigen ca. 2 km, de sista 500 m. går det brant utför Blidtjärnsområdet Namn Fiskebestånd På kartan Blidtjärn Laxörning XY=7466289 1715325 Byxtjärn Laxörning och Småsik XY=7467988 1713427

 Sarkasvaaratjärn

Sarkasvaara Fin skogstjärn i närheten av Rävdalen och Djävulsklyftan med bestånd av öring. Hur kommer jag dit? Vandra från skogsbilsvägen mellan fiskodlingen och grustaget vid Sarkasvaara förbi Djävulsklyftan (följ ljusgröna trädmarkeringar och skyltning mot Djävulsklyftan), eller gå norrut över hygget från bron (R45) över Lina älv

 Siikajärvi

Sik XY=7483972 1734781

 Sjungbergetsområdet

Sjungbergetsområdet Namn Fiskebestånd På kartan Sleddo Harr och abbore XY=7459198 1730185 Tjållmakas Laxörning XY= 7461946 1724966 Kotajärvi Röding XY=7459723 1733158 Nunajenjärvi Sik XY=7459549 1733757 Kaarijärvi Laxörning XY=7461371 1733532 Koskenjärvi Röding XY=7462868 1731609 Latnijärvi Abbore och Gädda XY=7466862 1729661

 Sleddo

Harr och abbore XY=7459198 1730185

 Storsjön

Storsjön Röding och Laxörning I sjön finns det röding och öring, med det Officiella svenskt sportfiskerekord, sötvatten, på insjööring 17,0 kg som Kurt Stenlund lurade med en ABU killer 1991, Kanadarödingen på 9.6 kg som Rhenhold Johansson fick är en något att dröma om, innan den dagen man får det där hugget som man har väntat på. Kurt Stenlund's Insjööring på 17,0 kg tagen i Storsjön på enAbu killer 1991-10-16 (Officiella svenskt sportfiskerekord, sötvatten, insjööring) Kanadarödingen på 9.6 kg tagen i storsjön av Rhenhold Johansson Sommarfisket. Fisket från land sker helst under kvällar och tidig morgon, då rödingen och siken gör närmare land för att söka föda på kläckandet nattsländor. Men det finns även stor chans att få på en fin öring. Trolling. Ett fiske som kan ge ett regält resulat. Provfiske Storsjön sommaren Totalt lades totalt ca 160h i båt på Storsjön. Fördelat på en till två båtar.Totalt landades 10st kanadarödingar, de tre största mellan 3,5kg‐4,1kg.Fyra rödingar upp till 1,5kg.Tre Öringar 2,5‐3,5kg samt två hybrider på ca 2,5kg. (Krödingar).Fiskarna var i väldigt fin kondition och det syntes inga spår av sjukdomar eller defekter. Pimpelfisket. En fin vår dag, på stor sjön blir ett total upplevelse om man lyckas lura en fisk till hugg.

 Södra Patjanentjärn

Skogstjärn i myrområde med röding. Fasta stränder finns på östra och södra sidan.

 Tjållmakas

Laxörning XY= 7461946 1724966

 Tjärnen(H400)

Röding XY=7483872 1732908

 Storsjön båtramp

obs! lämna ej bil och släp i rampen. Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar. Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Storsjön, Fiske får ske med maximalt 3 spön per fiskare och 1 bete per spö. Maximalt 6 spön per båt är tillåtet. Fångstbegränsningen är satt till 3 fiskar (Kanadaöring, röding, harr) per fiskare och dag. Lektidsförbud: Med syfte att skydda lekande fisk, öringen fredas 1 sep - 14 okt. Nätförbud i sjön. Endast en öring (mellan 30 cm och 45 cm) per dag får behållas per fiskande.

Muita kalastusalueita alueen Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området lähiympäristössä

Harrträsk, Vassaraälven, Sikträsk m fl vatten
Nuolajärvi
Stor-Saiti, Lill-Saiti och Banansjön
Soutujärvi
Lina älv inom Dokkas
Jokkmokks Jakt & Fiske
Ängesån, Puorojärvi & Karrajärvi

Yhdistetyt kalastusalueet paikassa Norrbottens län
 HUOM - iFiske:n aluekartat ovat suuntaa antavia. Halutessasi alueesta tarkkoja karttoja ota yhteyttä suoraan paikalliseen maakuntaan tai kalastusyhdistykseen.
 Ostoskorisi on tyhjä.