Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

Angelkarten für Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) 

Försäljning av fiskekort stoppas temporärt

All försäljning av fiskekort i Byskeälven stoppas temporärt. Orsaken är det fortsatta onormalt låga vattenflödet, ingen prognos om stor nederbörd samt svag uppgång.

Styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet augusti ut. Uppdaterad information kommer på hemsidan och Facebook efter vårt styrelsemöte den 2 september 2018.

Redan köpta fiskekort samt fiskerättsbevis/årsfiskekort/gästkort fortsätter att vara giltiga men med en kraftig uppmaning till samtliga att inte fiska i älven efter ädelfisk, dvs lax, öring och harr. Abborre och gädda är däremot fortfarande tillåtet att fiska då det är fiskarter som tål varmare vatten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
info@byskealven.se eller på mobil tel:070-600 86 80

 

Sale of fishing licenses suspended temporarily

All sale of fishing licenses in Byskeälven will be suspended temporarily. The reason is that we dont se any change of the low water flow as well as the lownumber of fish passing upstreams. 

The boards decision is valid for the entire fishing area until 1 september. Updated information will be available on the website and Facebook after the 2 september 2018 when the board meet.

Already purchased fishing cards and fishing license / annual fishing license / guest card continue to be valid but with a strong urge to everybody not to fish in the river, ie salmon, trout and grayling. However, perch and pike are still allowed to fish as they are fish species that can withstand warmer water.

If you have questions, please feel free to contact us at:
info@byskealven.se or on cellphone::070-600 86 80

Alle Angelkarte sind digitale und geliefert werden direkt auf Ihrem Mobiltelefon als eine gewöhnliche SMS. Für Fangerlaubnisse über die Website gekauft wird auch ein Angelkarte durch die Post, die zu drucken, wenn gewünscht geht. Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) meldet keine MOMS (MwSt, schwedische Mehrwertsteuer).
Tageskarte
 Preis: 350 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Wochenkarte
 Preis: 1750 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 

Angelschein für Rentner

Dygnskort (Ålderspensionär)
Nur für Rentner
 Preis: 210 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Veckokort (Ålderspensionär)
Nur für Rentner
 Preis: 1050 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 

Angelschein für in der Gemeinde Skellefteå registrierte Personen

Dygnskort (Folkbokförd)
Nur für in Skellefteå eingetragene Personen!
 Preis: 350 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Veckokort (Folkbokförd)
Nur für in Skellefteå eingetragene Personen!
 Preis: 1750 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Årskort (Folkbokförd)
Nur für in Skellefteå eingetragene Personen!
 Preis: 3500 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Zonkort År (Folkbokförd)
Nur für in Skellefteå eingetragene Personen!
 Gilt für eine ausgewählte Zone (siehe Karte)
 Preis: 1800 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 

Ermäßigte Karten ...

Dygnskort (Rabatterat)
Nur für: Anwohner (registrierte Personen) innerhalb der Grenzen des Fischereigebietes, OR, Hauseigentümer innerhalb der Fanggebietgrenzen, ODER, Rentner, die in der Gemeinde Skellefteå registriert sind
 Preis: 210 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Veckokort (Rabatterat)
Nur für: Anwohner (registrierte Personen) innerhalb der Grenzen des Fischereigebietes, OR, Hauseigentümer innerhalb der Fanggebietgrenzen, ODER, Rentner, die in der Gemeinde Skellefteå registriert sind
 Preis: 1050 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Zonkort År (Rabatterat)
Nur für: Anwohner (registrierte Personen) innerhalb der Grenzen des Fischereigebietes, OR, Hauseigentümer innerhalb der Fanggebietgrenzen, ODER, Rentner, die in der Gemeinde Skellefteå registriert sind
 Gilt für eine ausgewählte Zone (siehe Karte)
 Preis: 1080 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
Årskort (Rabatterat)
Nur für: Anwohner (registrierte Personen) innerhalb der Grenzen des Fischereigebietes, OR, Hauseigentümer innerhalb der Fanggebietgrenzen, ODER, Rentner, die in der Gemeinde Skellefteå registriert sind
 Preis: 2100 kr (Schwedische Kronen, inkl. MwSt)
 
 Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se