Fiske i Boren (iFiske.se)

Borens FVO

Borens FVO


Boren ligger i brytpunkten mellan östgötaslätten i söder och skogsbygen i norr. I sjön finns det främst gott om stor gädda och abborre. I sjösystemet finns också den rödlistade fiskarten asp.

På senare år har även regnbågslax och laxöring planterats ut, men dessa arter förefaller inte reproducera sig i sjön. Sjön beräknas producera 15-20 kg fisk/ha och år, vilket innebär totalt 40-50 ton fisk/år.

Vattenkvalitén är god med stor genomströmning från Vättern via Motala ström. Boren utgör en del av Göta kanal och Motala ström och allt vatten som rinner ut från Vättern rinner in i Boren. Boren är en del av Göta kanal, dessutom flyter Motala ström igenom sjön.

Fiskekort inom Borens FVO gäller även i följande sjöar inom SALSTERNS FVO: Salstern, Lilla Salstern, Stora Vänstern, Björken och Mosjön.

Andra fiskeområden i närheten av Boren

 • IF Metalls Sportfiskeområde
 • Svartån (Västerlösa-Älvestad)
 • Svartån (Öjebro-Vågforsen)
 • Årsjöns FVOF
 • Svartån (Forshaga-Forsa)

iFiskes anslutna områden i Östergötlands län