IF Metalls Fiskeområde

IF Metalls Sportfiskeområde

Sjöarna Gulbäckesjön, Hultesjön, Gäddgölen, Hovden, Lilla och Stora Svartgölen och Dalsjön förvaltas av IF Metalls avdelningar i Östergötland och dess medlemmar.  Detta innebär skötsel och vård av dessa sjöar och närområdet kring sjöarna. Det skall ske utifrån ett gott natur- och miljöansvar.

Under säsongen sker utsättning av regnbåge och öring. Vitfisk och gädda kan förekomma.

Sjöarna upplåtes för fiske för medlemmar i IF Metall, till en kostnad av 110:-/dygn, mot uppvisande av giltigt medlemskort. För Övriga är kostnaden 180:-/dygn.

IF Metalls medlemmar i Östergötland har rätt att medtaga gäster (Max 3st) som även de löser fiskekort enligt medlemspris. Medlemmens medlemsnummer skall stå på fiskekortet samt även på gästens medlemskort.

Ungdom under 16 år får fiska utan särskilt kort, med eget spö i sällskap med person med giltigt fiskekort. Gemensam fiskekvot gäller dvs. max tre fiskar per fiskekort. Fasta redskap är förbjudna.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Öring

Vanlig

Abborre

Lite

Gädda

Lite

Mört

Lite
 

Org ID: 96, Area 60

IF Metalls Fiskeområde

Logo IF Metalls Fiskeområde
Sjöarna Gulbäckesjön, Hultesjön, Gäddgölen, Hovden, Lilla och Stora Svartgölen och Dalsjön förvaltas av IF Metall i Östergötland och dess medlemmar.
  

Andra fiskeområden i närheten av IF Metalls Fiskeområde

 • Göta Kanal (Kräftor)
 • Boren
 • Svartån (Linkelösa-Odensfors)
 • Svartån (Västerlösa-Älvestad)
 • Slottstornet Vildmarksfiske

iFiskes anslutna områden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se