Harefjordens FVOF

 

Harefjorden, Byälven

  Värmlands län / Säffle Kommun.

Harefjorden är beläget mellan Säffle i söder och Glafsjorden i norr som sedan går upp till Arvika. Harefjorden är mest känd för sin rika tillgång på gös, men även abborre och gädda finns att tillgå.

Det finns tillgång till båtramper efter hela sjöns sträckning och genom slussen i Säffle har man förbindelse med Vänern.

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Harefjordens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Gös

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Asp

Vanlig

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Ruda

Normalt

Öring

Sällsynt

Regnbåge

Sällsynt

Lax

Sällsynt

Lake

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 404, Area 361

Harefjordens FVOF

Sammanslutning av fiskevattensägare i Harefjorden som verkar för ett rikt fiske och friluftsliv. Se även vår hemsida harefjorden.se.


Kontaktpersoner

Anders Gunnarsson, ordförande:
070-5850596
anders@harefjorden.se

Bertil Fjordensjö, fisketillsyningsman:
070 - 329 52 38
bertil@harefjorden.se
  
  

Fiskeområden i närheten av Harefjordens FVOF

Sjön Sjös FVOF
Summeln
Byälven zon1, zon2, zon3
Flagorna, Sandsjön
Botungens FVOF

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se