Värmlands län

 • Östra Silens FVOF
 • Regnbåge från Sandbäckstjärn
 • Dejeforsens FVOF
 • Stor-Älgsjö
 • Stora Ullens FVOF
 • Järnsjöns FVOF
 • Magerns FVOF
 • Skogstjärnens FVOF
 • Svansjöarnas FVO (Värmland)
 • Rådasjöns FVOF
 • Lakene sportfiske
 • Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF
 • Summelns FVOF
 • Övre Gla FVOF
 • Grundsjöhyttans FVOF
 • Glafsfjordens FVOF
 • Älgsjöns FVOF
 • Emsen-Lillsjöns FVOF
 • Mangens södra del
 • Acksjöns FVOF
 • Bada FVO
 • Södra Värmelns FVOF
 • Klarälven-Ulleruds FVOF
 • Stora Börs FVOF
 • Övre Fryksdalens FVOF

 

Värmland är beläget i Svealands västra delar och gränsar i söder till Västergötland/Dalsland, i väster till Østlandet (Norge) och i öster till Dalarna, Västmanland och Närke.

Värmland är ett mycket vackert landskap som bjuder på en väldigt omväxlande biotop. Det finns många djupa skogar, sjöar och älvar, men först och främst så är naturen väldigt skiftande. Här går det att finna allt från skärgårdar, vidsträckta skogar, oändligt många sjöar, förfjällsterräng, myrar och ängar. Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Naturen bjuder också på en stor artrikedom.

Värmland brukar kallas för Älgarnas och Vargarnas land. De mest kända vattnen är Vänern och Klarälven, medan andra populära fiskevatten är bland annat Fryken och Visten. I det gigantiska Klarälvs-systemet så finns en av Sveriges mest storväxta och unika laxöringstam.Anslutna fiskeområden i Värmlands län

  Acksjöns FVOF
  Alkvetterns Fiskeförening
  Alstern-Lungens fvof
  Alsterns FVOF
  Aplungens FVOF
  Aspens FVOF
  Bada FVO
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Björklångens FVOF
  Blomskogs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Blomskogs FVOF.

  Blysjön mfl sjöars FVOF
  Bogens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bogens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Borssjöns FVOF
  Bortan-Häljeboda FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bortan-Häljeboda FVOF.

  Bysjöns FVOF
  Christinehamns Fiskevårdsförening
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Dejeforsens FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Eda Fiskevårdskrets
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Eda Fiskevårdskrets.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Emsen-Lillsjöns FVOF
  Filipstads Kommun
  Fiske i Gräsmark
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF
  Flagornas FVOF
  Forshaga fiskevårdskrets
  Foxens FVOF
  Frykens FVOF
  Gaperns FVOF
  Glafsfjordens FVOF
  Grums Fish n´ Camp AB
  Grundsjöhyttans FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Grundsjöhyttans FVOF.

  Gräsmångens FVOF
  Hagfors Fiskevårdskrets
  Harefjordens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Harefjordens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Holmedalssjöns FVOF
  Hugns FVOF
  Hyns FVOF
  Hålteby-Rinnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hålteby-Rinnens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Håns Byalag
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Järnsjöns FVOF
  Klarälven inom Munkfors kommun
  Klarälven-Löved FVOF
  Klarälven-Ulleruds FVOF
  Klarälvens FVOF Hagfors
  Lakene sportfiske
  Lakenesjöns FVOF
  Lekvattnets FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Lersjöarnas FVOF
  Lersjöns-Flatsjöns FVOF
  Lundsbergs Fvof
  Lusten
  Magerns FVOF
  Malungs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Malungs FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Mangen-Treen FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Mangen-Treen FVOF.

  Mangskogsälvarnas FVOF
  Molkomsjöns FVOF
  Mångens-Böckelsjöns FVOF
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Nedre Frykens FVO
  Nedre Klarälvens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Klarälvens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Nedre Norsälvens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Norsälvens FVOF.

  Nordmarksälvens FVOF
  Norra Finnskoga FVOF
  Norra Lelångs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Lelångs FVOF.

  Norra Ny FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Ny FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Norra Värmelns FVOF
  Nyckelvattnets FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Nykroppa-Storfors FVF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nykroppa-Storfors FVF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Nysockensjöns FVOF
  Nästjärnens FVOF
  Rackens FVOF
  Rannsjöns FVOF
  Rådasjöns FVOF
  Rämens FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Ränkens FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Skagerns FVOF
  Skillingmarks FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Skogstjärnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Skogstjärnens FVOF.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Sportfiskarna Värmland (Sandbäckstjärn)
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Sportfiskarna Värmland (Sandbäckstjärn).
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Sportfiskarna Värmland (Forshaga forsen)
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Stiftelsen Glaskogen
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Stiftelsen Glaskogen.

  Stor-Emsens FVOF
  Stora Börs FVOF
  Stora Gla FVOF
  Stora och Lilla Högs FVOF
  Stora Ullens FVOF
  Storjangen, Älgsjöns FVOF
  Summelns FVOF
  Svansjöarnas FVO (Värmland)
  Sysslebäcks FVOF
  Säffle Sportfiskeförening
  Södra Lelångs FVO
  Södra Värmelns FVOF
  Torp-Forshaga FVOF
  Töck-Hurrsjöarnas FVOF
  Ullvetterns FVOF
  Vadjungens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Vadjungens FVOF.

  Velens FVOF
  Vilångens FVOF
  Vistens FVOF
  Vrångsälvens FVOF
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Värmlands Karpförening
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Västansjö FVOF
  Västra Långseruds FVOF
  Västra Silens Norra & Södra FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Västra Silens Norra & Södra FVOF.

  Västra Örtens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Västra Örtens FVOF.

  Yngens FVOF
  Yxesjöarnas FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxesjöarnas FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Älgsjöns FVOF
  Ängens FVO
  Ömmelns FVOF
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Örsjöarnas FVOF
  Östervallskogs FVOF
  Östra Silens FVOF
  Östra Örtens FVOF
  Övre Fryksdalens FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Övre Gla FVOF
  Sölje FVOF
Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Fångstrapporter

Senaste fiskerapporterna Värmlands län 

Fiskeguider i Värmlands län

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Värmlands län. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.