Alsterns FVOF

 

Sjön Alstern samt del av Alsterälven

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Alsterns fiskevårdsområde omfattar Alstern samt Alsterälven från utloppet av Gapern ned till E18. Fiskeförbud gäller vid krafteverket i Alstrum och vid vägbron i Gunnerud


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt

Ål


Lite
 

Alsterns FVOF

Samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt följa de föreskrifterna för fisket och även upplåta fiskerätt till allmänheten.

Organisationsnummer: 802601-1224

Kundnummer: 720, Område: 680.

Kontaktpersoner

Torbjörn Emthöjd  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta för Alstern

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Alsterns FVOF

Sandbäckstjärn
Gapern
Blysjön med flera sjöar
Forshagaforsen
Nedre Klarälven

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.