Nedre Klarälvens FVOF

 

Nedre Klarälven

  Värmlands län / Karlstad, Forshaga och Hammarö kommun.

Nedre Klarälvens fiskevårdsområde erbjuder ett omväxlande och rikt fiske både i stad, på landsbygd och i Klarälvens lummiga deltaland. Här finns fiske i både insjöar och i Klarälvens strida eller lugna vatten.

Variationen och det stora utbudet gör området unikt i Sverige. Fiske i fiskevårdområdet kan kompletteras med trollingfiske efter lax i Vänern. Samtliga fiskeplatser är mycket lättillgängliga.

Klarälven bildar ett deltalandskap innan den till slut når Vänern. Älven bjuder på ett varierande fiske både i strömt och lugnt vatten.

  • Kroppkärrssjön erbjuder både bad och fiske. Badet ligger i den västra delen av sjön.
  • Lambergtjärn lämpar sig för fiske efter vitfisk.
  • Rudstjärnet är mest lämpad för fiske efter vitfisk.
  • Sundstatjärnet mindre tjärn i centrala delarna. Lämpar sig både för bad och fiske. Framförallt efter vitfisk.

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Klarälvens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Ej Sandbäckstjärn

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Braxen


Vanlig

Björkna


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Lax


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Sutare


Normalt

Harr


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Gräskarp


Lite

Utplanterad i Kroppkärrsjön

Asp


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Karp


Sällsynt

Faren


Sällsynt
 

Nedre Klarälvens FVOF

Organisationsnummer: 873201-9230

Logo Nedre Klarälvens FVOF

Nedre Klarälvens Fiskevårdsområde är beläget mitt i solens stad Karlstad. I norr slutar området vid gränsen till Forshaga kommun. Nedre Klarälvens FVO har en egen hemsida med många tips och en fin karta över området: www.nedreklaralven.nu

Kundnummer: 92, Område: 56.

Kontaktpersoner

Fångstrapportering:
  
  

Filer för nedladdning


Karta - Nedre Klarälven

Fiskeområden i närheten av Nedre Klarälvens FVOF

Hyns FVOF
Klarälven-Löved FVOF
Sjön Alstern samt del av Alsterälven
Klarälven (Torp-Forshaga)
Blysjön med flera sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.