Forshagaforsens FVOF

 

Forshagaforsen

  Värmlands län / Forshaga kommun.

Strax nedanför det första vandringshindret i Klarälven finns Forshagaforsens fiskevårdsområde. Forshagaforsen är framförallt känt för sitt lax- och öringsfiske och besöks årligen av sportfiskare från hela världen. Här finns dock även ett mycket bra fiske efter andra arter, både i älven och i närområdets övriga vatten.

Fisket efter lax och öring bedrivs under sommaren på dispens från Länsstyrelsen, och mycket fisk som vandrar upp från Vänern för lek samlas då i området. Men redan när vårsolen börjar värma frusna sportfiskefingrar och isen försvinner från älven så är det en del lokala fiskare som börjar fiska öring igen. I början av året är det framförallt övervintrad lax och öring som nappar, men under våren brukar även den första blanka öringen fångas.Vår fångststatistik visar att det fångas i snitt en lax eller öring på vart 3-4 fisketillfälle vilket gör fisket i Forshagaforsen till ett av landets bästa fiskeområden för dessa arter. Den största delen av sommarfisket görs med fluga, vilket också är den enda tillåtna metoden i de bästa fiskezonerna. Antalet fiskekort som säljs per zon under perioden 20:e maj-15:e oktober är begränsat, vilket ger sportfiskare större möjligheter till bättre och mer trivsamt fiske. 

Förutom lax och öring finns mycket bra sportfiskemöjligheter efter andra arter i Forshagaforsen. Varje år landas bland annat flera gäddor över tio kilo. Gäddfisket kan bedrivas året runt, men de största exemplaren brukar tas på hösten och våren. På senhösten och vintern är det också många som ger sig ut på jakt efter Klarälvens storlakar, och lakar över fyra kilo är inte ovanligt. Ett annat kul fiske som kan ge stor fisk under våren är idfisket. En enkel och effektiv metod för idfisket är bottenmete, och det är inte omöjligt att få idar över tre kilo i Forshagaforsen.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Lax


Vanlig

Lake


Vanlig

Stäm


Vanlig

Abborre


Normalt

Braxen


Normalt

Id


Normalt

Periodvis riklig

Sarv


Normalt

Ål


Normalt

Stensimpa


Normalt

Asp


Normalt

Björkna


Normalt

Gös


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Ruda


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Periodvis riklig i april

Bergsimpa


Sällsynt
 

Forshagaforsens FVOF

Logo Forshagaforsens FVOF

Forshagaforsens FVO är beläget i Klarälven nedströms det första vandringshindret från Vänern räknat. Området är känt för sitt fina fiske efter lax och öring men erbjuder även fiske efter många andra arter såsom gädda, id och lake för att nämna några.

 

Organisationsnummer: 874001-3217

Kundnummer: 3419, Område: 3477.

Kontaktpersoner

Orförande Lars Emilson  

Filer för nedladdning


Forshagaforsen_3-viksfolder_2018.pdf

Fiskeområden i närheten av Forshagaforsens FVOF

Forshaga Fiskevårdskrets
Klarälven (Torp-Forshaga)
Klarälven-Löved FVOF
Syrsjön-Torptjärns fvof
Forstjärn

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.