Skillingmarks FVOF

 

Askesjön, Björkelången, Långtjärn Boda m.fl

  Värmlands län / Eda kommun.

Skillingmarks FVO är ett naturskönt område med mängder av större och mindre vatten innehållande en mängd olika arter, men framförallt gädda, abborre och öring.

Askesjön och Björkelången är de största sjöarna i området, där finns stora möjligheter att fånga välväxta fiskar. I övrigt hittar du många små skogstjärnar i området. Området är mycket lugnt och här kan du fiska ensamt och ostört.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Ej i Långtjärnet.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Gärs


Vanlig

Öring


Normalt

Siklöja


Normalt

Sik


Sällsynt
 

Skillingmarks FVOF

Skillingmarks FVOF bildades 1990. Föreningen arbetar med att genomföra biotopvårdåtgärder i sjöar och vattendrag samt arrangera olika fisketävlingar i området. Vi har för några år sedan utfört lekfrämjande åtgärder för vårt utmärkta bestånd av öring och planerar fortsätta med denna typ av insatser i fler bäckar. Det kommer också byggas vindskydd vid utvalda vatten för att främja trivsel och därmed fiskeaktiviteterna.

F.n har vi en årlig tävling i Långtjärn, Boda, som går av stapeln sista lördagen i juni, eller om detta råkar bli midsommar, första helgen i juli. Denna 2-timmars tävling handlar om mete med toppknuten lina. Sista helgen i juli kör vi vår populära gäddtävling, som är en lagtävling med max 4 deltagare, och där vi som mest haft hela 66 startande lag/båtar!

Organisationsnummer: 802600-3585

Kundnummer: 373, Område: 334.

Kontaktpersoner

Jan Hultman
0047 - 46 - 41 42 27  
  

Filer för nedladdning


Skillingmarks_FVOF_protokoll.2015.pdf

Fiskeområden i närheten av Skillingmarks FVOF

Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Östen, Strömmersjön mfl
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.