Yxesjöarnas FVOF

 • Södra Mjögesjön
 • Södra Yxesjön
 • Älvbadet
 • Älvbadet
 • Kuvetjärnet Öringvatten
 • Nässjön
 • Nässjön
 • Nässjön
 • Norra Mjögesjön
 • Norra Yxesjön
 • Norra Yxesjön
 • Norra Yxesjön
 • Södra Mjögesjön
 • Södra Mjögesjön
 • Södra Svartningstjärnet
 • Södra Svartningstjärnet Öringvatten
 • Södra Yxesjön
 • Södra Yxesjön
 

Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

  Värmlands län / Eda och Årjäng kommun.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet: Norra Yxesjön och Södra Yxesjön, Norra Mjögesjön och Södra Mjögesjön, Kölaälven och Nässjön. Ädelvatten: Kuvetjärnet, Södra Svartningstjärnet samt Björnetjärnet.

Sjöarna är mestadels stora skogssjöar som det går att komma till från många olika vägar. Naturen runt skogssjöarna kan variera mycket, från höga lodräta stup till fin skogsnatur.

Kölaälven som slingrar sig igenom området kan variera mycket i vattenmängd, det är en mycket spännande upplevelse att åka på detta slingrande vatten. Naturen runt älven växlar från åker/betesmarker, skogsområden till urskog.

En naturstig följer en del av älvsträckan runt Koppom. Många olika vilda djur finns omkring alla vattnen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxesjöarnas FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Ej ädelfiske.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Regnbåge


Lite

Utsättning varje år.

Braxen


Lite

Lake


Lite

Öring


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Id


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Yxesjöarnas FVOF

Föreningen bildades 1990 och verkar för att alla skall kunna få tillgång till ett bra fiske. Föreningen släpper ut öring i tre vatten varje år. Föreningen bedriver fiskevård.

Organisationsnummer: 802426-8131

Kundnummer: 707, Område: 667.

Kontaktpersoner

Henry Larsson
0702 - 19 86 22
  
  

Fiskeområden i närheten av Yxesjöarnas FVOF

Ränken, Buvattna mfl
Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten
Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.