Årjäng

  Värmlands län.
 • Stora Gla FVOF
 • Stora Börs FVOF
 • Svansjöarnas FVO (Värmland)
 • Dammtjärnet (P&T)
 • Skogstjärnens FVOF
 • Östervallskogs FVOF
 • Töck-Hurrsjöarnas FVOF
 • Östra Silens FVOF
 • Västra Långseruds FVOF
 • rastplats rinnen
 • Blomskogs FVOF
 • Stiftelsen Glaskogen
 • Västra Silens Norra & Södra FVOF
 • Holmedalssjöns FVOF
 • Norra Lelångs FVOF
 • Norra Yxesjön
 • Håns Byalag
 • Södra Lelångs FVO
 • Järnsjöns FVOF
 • Övre Gla FVOF

 

Värmland är beläget i Svealands västra delar och gränsar i söder till Västergötland/Dalsland, i väster till Østlandet (Norge) och i öster till Dalarna, Västmanland och Närke.

Värmland är ett mycket vackert landskap som bjuder på en väldigt omväxlande biotop. Det finns många djupa skogar, sjöar och älvar, men först och främst så är naturen väldigt skiftande. Här går det att finna allt från skärgårdar, vidsträckta skogar, oändligt många sjöar, förfjällsterräng, myrar och ängar. Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Naturen bjuder också på en stor artrikedom.

Värmland brukar kallas för Älgarnas och Vargarnas land. De mest kända vattnen är Vänern och Klarälven, medan andra populära fiskevatten är bland annat Fryken och Visten. I det gigantiska Klarälvs-systemet så finns en av Sveriges mest storväxta och unika laxöringstam.Anslutna fiskeområden i Årjäng

  Blomskogs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Blomskogs FVOF.

  Holmedalssjöns FVOF
  Hålteby-Rinnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hålteby-Rinnens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Håns Byalag
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Järnsjöns FVOF
  Norra Lelångs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Lelångs FVOF.

  Skogstjärnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Skogstjärnens FVOF.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Stiftelsen Glaskogen
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Stiftelsen Glaskogen.

  Stora Börs FVOF
  Stora Gla FVOF
  Svansjöarnas FVO (Värmland)
  Södra Lelångs FVO
  Töck-Hurrsjöarnas FVOF
  Vadjungens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Vadjungens FVOF.

  Västra Långseruds FVOF
  Västra Silens Norra & Södra FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Västra Silens Norra & Södra FVOF.

  Yxesjöarnas FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxesjöarnas FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Östervallskogs FVOF
  Östra Silens FVOF
  Övre Gla FVOF
  Sölje FVOF
Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Senaste fiskerapporterna

09-25  Jeroen Van Assema
 Östervallskogs FVOF
 Fiskemetod:Mete
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Fiskliknande)
  "During fishing I also saw a snake swimming (Snok)!"
  Lake
 • 1 st Gädda  på 1.0 kg.  "Do not know exactly"   (  Återutsatt!)
09-24  Mateusz Sareło
 Östra Silens FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Svans/Grub)
 • 1 st Abborre  på 0.3 kg.  (  Återutsatt!)
09-10  Gerhard Niezen
 Östra Silens FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnerbait
  "Still an amazing place"
  Central Östra Silen
 • 13 st Abborre  på totalt 10.0 kg, Snittvikt 0.77 kg.  "12 Pcs smallest 30 Cm / biggest 40 Cm"   (  Återutsatt!)
 • 1 st Gädda  på 3.2 kg.  "78 cm"   (  Återutsatt!)
09-12  Gerhard Niezen
 Östra Silens FVOF
 Fiskemetod:Grodfiske
 Bästa bete:Poppers / Ytbete
  "Many pike in between plants hunting on topwater, not been able to catch one due to incorrect lure."
  Sodra Östra Silen
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg.  "25 Cm"   (  Återutsatt!)
09-09  Anders Torbjörnsson
 Södra Lelångs FVO
 Fiskemetod:Dragrodd
 Bästa bete:Wobbler stor (21+ cm)
 Södra Lelång
 • 1 st Gädda  på 4.0 kg.  (  Återutsatt!)
08-29  Tobias Gundahl
 Svansjöarnas FVO (Värmland)
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Poppers / Ytbete
 Svanensjörna
 • 4 st Abborre  på totalt 1.0 kg, Snittvikt 0.25 kg.  "28cm 20cm 38cm ca:42cm"   (  Återutsatt!)
08-31  Patrick Teuber
 Östervallskogs FVOF
 Fiskemetod:Mete
 Bästa bete:Mask
 Butjärn
 • 9 st Öring  på totalt 1.5 kg, Snittvikt 0.17 kg.  "22-34 cm"
08-28  Bengt-Åke Skoog
 Stora Börs FVOF
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Mask
 Stora Bör
 • 3 st Abborre  på totalt 1.8 kg, Snittvikt 0.58 kg.
08-27  Oscar Gramatikofski
 Norra Lelångs FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
 Norra lelång, vik i lennartsfors
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg.  "Söt men liten(noll koll på vikten)"   (  Återutsatt!)
08-13  Gerhard Pieter Niezen
 Östra Silens FVOF
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Svans/Grub)
  "Nice summer evening"
  The good place
 • 10 st Abborre  på totalt 10.0 kg, Snittvikt 1.00 kg.  "Al about 30 to 40 Cm and a kilo in weight"   (  Återutsatt!)

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna Årjäng kommun 

Fiskeguider i Årjäng kommun

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Årjäng kommun. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.