Årjäng

  Värmlands län.
 • Dammtjärnet (P&T)
 • Södra Lelångs FVO
 • Skogstjärnens FVOF
 • Norra Yxesjön
 • Övre Gla FVOF
 • Östra Silens FVOF
 • rastplats rinnen
 • Töck-Hurrsjöarnas FVOF
 • Blomskogs FVOF
 • Västra Silens Norra & Södra FVOF
 • Holmedalssjöns FVOF
 • Stora Börs FVOF
 • Järnsjöns FVOF
 • Svansjöarnas FVO (Värmland)
 • Stora Gla FVOF
 • Östervallskogs FVOF
 • Norra Lelångs FVOF
 • Västra Långseruds FVOF

 

Värmland är beläget i Svealands västra delar och gränsar i söder till Västergötland/Dalsland, i väster till Østlandet (Norge) och i öster till Dalarna, Västmanland och Närke.

Värmland är ett mycket vackert landskap som bjuder på en väldigt omväxlande biotop. Det finns många djupa skogar, sjöar och älvar, men först och främst så är naturen väldigt skiftande. Här går det att finna allt från skärgårdar, vidsträckta skogar, oändligt många sjöar, förfjällsterräng, myrar och ängar. Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Naturen bjuder också på en stor artrikedom.

Värmland brukar kallas för Älgarnas och Vargarnas land. De mest kända vattnen är Vänern och Klarälven, medan andra populära fiskevatten är bland annat Fryken och Visten. I det gigantiska Klarälvs-systemet så finns en av Sveriges mest storväxta och unika laxöringstam.



Anslutna fiskeområden i Årjäng

  Blomskogs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Blomskogs FVOF.

  Holmedalssjöns FVOF
  Hålteby-Rinnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hålteby-Rinnens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Järnsjöns FVOF
  Norra Lelångs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Lelångs FVOF.

  Skogstjärnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Skogstjärnens FVOF.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Stora Börs FVOF
  Stora Gla FVOF
  Svansjöarnas FVO (Värmland)
  Södra Lelångs FVO
  Töck-Hurrsjöarnas FVOF
  Vadjungens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Vadjungens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Västra Långseruds FVOF
  Västra Silens Norra & Södra FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Västra Silens Norra & Södra FVOF.

  Yxesjöarnas FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxesjöarnas FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Östervallskogs FVOF
  Östra Silens FVOF
  Övre Gla FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Senaste fiskerapporterna

03-01  Håkon Sandviken
 Östervallskogs FVOF
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Balanspirk
  "Fiskade dag och kvällspass tre dager i råd. Fin is, ca 40 cm tjock. Fick et 50 talls fiskar , bara abborre. Största var 1190 och 970 g . Dän på bifogat bild var 610g."
  Östen
 • 45 st Abborre  på totalt 7.0 kg, Snittvikt 0.16 kg.  "Svårt at bedömma totalvikt da jag bara vägde dom stora."   (  Återutsatt!)
02-14  Daniel Andersson
 Södra Lelångs FVO
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 • 2 st Abborre  på totalt 0.8 kg, Snittvikt 0.38 kg.
01-31  Eero Bristol
 Svansjöarnas FVO (Värmland)
 Fiskemetod:Pimpel
 Lången
 • 7 st Abborre  på totalt 0.8 kg, Snittvikt 0.11 kg.
09-30  Achim Schneider
 Norra Lelångs FVOF
 Fiskemetod:Mete
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Fiskliknande)
 • 3 st Abborre  på totalt 0.8 kg, Snittvikt 0.25 kg.  "Auf Tauwurm gefangen"
09-13  Gustaf Elb
 Töck-Hurrsjöarnas FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
  "Kolsvartvatten"
  Liten sjö i skogen
 • 1 st Abborre  på 0.1 kg.  "Nästan helt svart knappt att ränderna syntes"   (  Återutsatt!)
08-16  Jeroen De Boer
 Södra Lelångs FVO
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
  "Warm weer water temperatuur 23 +"
  Lelang
 • 1 st Abborre  på 0.5 kg.  (  Återutsatt!)
 • 8 st Gädda  på totalt 20.0 kg, Snittvikt 2.50 kg.  "Totaal"   (  Återutsatt!)
08-03  Hans Sundin Wendel
 Stora Gla FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Skeddrag
 Stora Gla
 • 1 st Gädda  på 1.5 kg.  (  Återutsatt!)
08-03  Filip Olsson
 Östervallskogs FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Nisslevattnet
 • 5 st Öring  på totalt 0.8 kg, Snittvikt 0.15 kg.  "22 cm - 28 cm"
07-30  Olle Lillhager
 Töck-Hurrsjöarnas FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Töck
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg.  "Väldigt osäker på vikten"
07-30  Filip Olsson
 Stora Börs FVOF
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Stora Bör
 • 1 st Abborre  på 0.8 kg.
 • 5 st Gädda  på totalt 15.0 kg, Snittvikt 3.00 kg.  "Största 4,05 kg"   (  Återutsatt!)

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna Årjäng kommun 

Fiskeguider i Årjäng kommun

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Årjäng kommun. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.