Årjäng

  Värmlands län.
 • Södra Lelångs FVO
 • Västra Silens Norra & Södra FVOF
 • Håns Byalag
 • Skogstjärnens FVOF
 • Stora Börs FVOF
 • Blomskogs FVOF
 • Övre Gla FVOF
 • Svansjöarnas FVO (Värmland)
 • Östra Silens FVOF
 • rastplats rinnen
 • Västra Långseruds FVOF
 • Holmedalssjöns FVOF
 • Norra Lelångs FVOF
 • Töck-Hurrsjöarnas FVOF
 • Östervallskogs FVOF
 • Stora Gla FVOF
 • Norra Yxesjön
 • Stiftelsen Glaskogen
 • Dammtjärnet (P&T)
 • Järnsjöns FVOF

 

Värmland är beläget i Svealands västra delar och gränsar i söder till Västergötland/Dalsland, i väster till Østlandet (Norge) och i öster till Dalarna, Västmanland och Närke.

Värmland är ett mycket vackert landskap som bjuder på en väldigt omväxlande biotop. Det finns många djupa skogar, sjöar och älvar, men först och främst så är naturen väldigt skiftande. Här går det att finna allt från skärgårdar, vidsträckta skogar, oändligt många sjöar, förfjällsterräng, myrar och ängar. Den stora variationen beror på skiftningar i berggrund och jordmån, klimat, fuktighet och ljusförhållanden parat med mänsklig aktivitet. Naturen bjuder också på en stor artrikedom.

Värmland brukar kallas för Älgarnas och Vargarnas land. De mest kända vattnen är Vänern och Klarälven, medan andra populära fiskevatten är bland annat Fryken och Visten. I det gigantiska Klarälvs-systemet så finns en av Sveriges mest storväxta och unika laxöringstam.Anslutna fiskeområden i Årjäng

  Blomskogs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Blomskogs FVOF.

  Holmedalssjöns FVOF
  Hålteby-Rinnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hålteby-Rinnens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Håns Byalag
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Järnsjöns FVOF
  Norra Lelångs FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Lelångs FVOF.

  Skogstjärnens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Skogstjärnens FVOF.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Stiftelsen Glaskogen
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Stiftelsen Glaskogen.

  Stora Börs FVOF
  Stora Gla FVOF
  Svansjöarnas FVO (Värmland)
  Södra Lelångs FVO
  Töck-Hurrsjöarnas FVOF
  Vadjungens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Vadjungens FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Västra Långseruds FVOF
  Västra Silens Norra & Södra FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Västra Silens Norra & Södra FVOF.

  Yxesjöarnas FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Yxesjöarnas FVOF.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Östervallskogs FVOF
  Östra Silens FVOF
  Övre Gla FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Senaste fiskerapporterna

07-26  Anders Hedman
 Stora Börs FVOF
 Fiskemetod:Trolling
 Stora Bör
 • 1 st Abborre  på 0.2 kg.
 • 2 st Gädda  på totalt 4.8 kg, Snittvikt 2.38 kg.  (  Återutsatt!)
07-29  Søren Brøndum
 Västra Långseruds FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
  "Fiskeørn"
  Öjesjön
 • 6 st Abborre  på totalt 0.3 kg, Snittvikt 0.05 kg.
 • 1 st Gädda  på 0.8 kg.
07-27  Rasmus Jakobsson
 Södra Lelångs FVO
 Fiskemetod:Spinnfiske
 • 1 st Gädda  på 8.0 kg.  "7.8"
07-24  Rasmus Jakobsson
 Södra Lelångs FVO
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Jigg / Mjukbete (Fiskliknande)
 • 1 st Abborre  på 1.2 kg.  "1.19"
07-23  Anders Hedman
 Stora Börs FVOF
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler liten (0-10 cm)
 Stora Bör
 • 2 st Gädda  på totalt 4.5 kg, Snittvikt 2.25 kg.  "Gädda 1 2,1 kg 75 cm Gädda 2 2,4 kg 80 cm"   (  Återutsatt!)
07-17  Jonas Rued
 Västra Långseruds FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
 • 1 st Abborre  på 0.8 kg.
 • 1 st Gädda  på 1.2 kg.
07-17  Albin Persson
 Östra Silens FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnare mellan (6-12 gr)
  "Lite salt i vattnet"
  Östra silen
 • 1 st Gädda  på 1.0 kg.  "Otrolig matfisk"
07-13  Noah Hartman
 Norra Lelångs FVOF
 Fiskemetod:Trolling
 Bästa bete:Wobbler mellan (11-20 cm)
 Lelång
 • 2 st Gädda  på totalt 4.0 kg, Snittvikt 2.00 kg.  (  Återutsatt!)
07-12  Jimmy Bergen
 Stora Börs FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Bästa bete:Spinnerbait
 Stora Bor
 • 25 st Gädda  på totalt 1.5 kg, Snittvikt 0.06 kg.  (  Återutsatt!)
07-10  Martin Høpfner Rasmussen
 Skogstjärnens FVOF
 Fiskemetod:Spinnfiske
 Växlandatjärnen
 • 3 st Abborre  på totalt 0.3 kg, Snittvikt 0.10 kg.

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna Årjäng kommun 

Fiskeguider i Årjäng kommun

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Årjäng kommun. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.