Stora Börs FVOF

 

Stora Bör, Lilla Bör mfl

  Värmlands län / Årjäng och Säffle kommun.

Föreningen förvaltar:
Stora Bör, Lilla Bör, Älgsjön, Öjesjön, Bodasjön, Hynningssjön, Tegstjärnet, Hasselbacketjärnet, Sulerudstjärnet, Ragnilrudstjärnet.

Stora Börs fiskevårdsområde hör hemma i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven.

Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Öjesjön, Älgsjön, Lilla Bör och Stora Bör samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. På gränsen mellan Säffle och Årjängs kommun finns Stora Bör som är den största sjön i området. Där sker fisket mest efter gädda, abborre och fina öringar. Andra arter som finns är bl.a lake, sik, siklöja, bäcköring, mört och ål.

I Stora Bör kan man få de stora fiskarna att nappa, t.ex har en 17 kilos gädda, 4-5 kilos öringar och 2 kilos abborrar dragits upp. Stora Bör har även annat att upptäcka då sjön har en tydlig vildmarkskaraktär med många öar, holmar och skär.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Enbart med handredskap.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Bäckröding


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Stora Börs FVOF

Stora Börs fiskevårdsområdesförening bildades 1992 och har framförallt arbetat med att förbättra de öringstammar som finns i fiskevårdsområdet genom att återställa lek- och uppväxtområden. Förutom större biotopvårdsprojekt i Ragnilsrudsbäcken, Bärhusälven och Bodaälven så genomför de också andra åtgärder som t.ex att förbättra lekbottnar med lekgrus samt tillverka och placera ut vasar i sjöarna.

Organisationsnummer: 802426-8339

Kundnummer: 723, Område: 683.

Kontaktpersoner

Gerhard Johansson
070 - 663 00 82

Håkan Bennetoft
070 - 643 83 01

Thore Damberg
070 - 746 32 00  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Stora Börs FVOF

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar
Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl
Stora Gla m fl vatten
Östra Silen
Ömmeln

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.