Västra Långseruds FVOF

  • Sikeberga och Siktjärn
  • Björnklammen vid Kolugnarna
  • Björnklammen vid Kolugnarna
  • Siktjärn
  • Björnklammen
  • Infotavla vid Björnklammen
 

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

  Värmlands län / Säffle och Årjäng kommun.

Västra Långseruds fiskevårdsområde hör hemma i Säffle kommun i sydvästra Värmland vars sjösystem ingår i Lillälvens vattensystem. Ett vattensystem som börjar i naturreservatet Glaskogen och ringlar sig genom sjöarna i vårt fiskevårdsområde för att slutligen mynna ut i Byälven.

Ett fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Björnklammen, Öjesjön, Vålungen, MyrsjönSiketjärnet och Mögsjön samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. Öjesjön som är den största sjön i området med flest antal fiskarter. Där sker fisket mest efter gädda, abborre, sik, siklöja, bäcköring och mört.

Inom området är det lite bebyggelse och om man vill uppleva orörd naturskön miljö tillsammans med fiske och endast ljud från skog och vatten är möjligheten till det stor.


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Öring


Lite

Sik


Lite
 

Västra Långseruds FVOF

Föreningen bildades under 1988 och syftet med det var att samordna fiskets bedrivande och fiskevård. Även främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Organisationsnummer: 874400-7819

Kundnummer: 759, Område: 719.

Kontaktpersoner

Gerhard Johansson 
0706 - 63 00 82  
  

Filer för nedladdning


Karta FVO

Fiskeområden i närheten av Västra Långseruds FVOF

Sjön Aspen (Värmland)
Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl
Stora Bör, Lilla Bör mfl
Summeln
Ömmeln

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.