Aspens FVOF

 

Sjön Aspen (Värmland)

  Värmlands län / Säffle kommun.

Sjön Aspen ligger i Långserud och är 344 ha stor med en strandlinje på 14 500 m. Det är en vackert belägen sjö omgiven av både skog, betesmarker och åkrar. Det finns både djuphålor och grynnor, medeldjup 6,6 m. Populärt fiskevatten för Abborre och Gös. Sjön ingår i kanotleden Lillälventuren.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap
 Endast mellan vissa datum och/eller tidsperioder, se fiskeregler
 Dagis, förskola och grundskola får som organiserad friluftsaktivitet fiska gratis. Fiskeregler och kvot gäller.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Lovlig 1/7 - 31/12

Mört


Vanlig

Signalkräfta


Normalt

Fiskeförbud

Braxen


Normalt

Ruda


Lite

Asp


Lite

Flodkräfta


Sällsynt

Fiskeförbud

Id


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Fiskeförbud
 

Aspens FVOF

Sjön Aspen ligger i Långserud och är 344 Ha stor med en strandlinje på 14 500 m. Maxdjupet i sjön är 14 m och medeldjup 6,6 m. Aspen är mest känd för sitt fina gösfiske, men det finns även gott om gädda, abborre och mört.

Spridning av sjukdomar

För att minimera risken för spridning av fisk- och kräftsjukdomar skall endast betesfisk från det vatten i vilket fisket bedrivs användas. Redskap, båtar m.m. bör rengöras när de flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.

 

Fisketillsyn

Fisketillsyn utövas av utbildade personer utsedda av Aspens fvof. Fiskekort skall medföras och kunna uppvisas på begäran. Det åligger fiskekortsinnehavaren att ta reda på och följa gällande bestämmelser, samt att kunna legitimera sig. Tjuvfiske anmäls till polismyndigheten och utrustningen beslagtas. Vid brott mot fiskereglerna kan styrelsen besluta om kontrollavgift på max 2000 kr alt. avstängning i max 5 år.

 

Organisationsnummer: 802600-5663

Kundnummer: 712, Område: 672.

Kontaktpersoner

Daniel Ulff  -  073-2434702

Anders Axelsson  -  073-3606618
  
  

Fiskeområden i närheten av Aspens FVOF

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar
Summeln
Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl
Flagorna, Sandsjön
Sölje FVOF

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.