Västra Långseruds FVOF

  • Sikeberga and Siftjärn
  • The bear clam at Kolugnarna
  • The bear clam at Kolugnarna
  • Siktjärn
  • Björnklammen
  • Info board at Björnklammen
 

Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar

  Värmlands län / Säffle Municipality.

Västra Långserud's fishing conservation area belongs in the municipality of Säffle in south-western Värmland, whose lake system is part of the Lillälven water system. A water system that starts in the Glaskogen Nature Reserve and winds its way through the lakes in our fishery area to finally open into Byälven.

A fishing license entitles to fishing in the lakes Björnklammen, Öjesjön, Vålungen, Lake Myrsjön , Siketjärnet and Mögsjön as well as the smaller ponds that drain into these lakes. Öjesjön, the largest lake in the area with the highest number of fish species. There, the fishing is mostly done for pike, perch, whitefish, cyclops, brook trout and roach.

In the area there is little settlement and if you want to experience unspoilt scenic environment together with fishing and only sounds from forest and water, the possibility of it is great.


Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Roach

Common
 

Org ID: 759, Area 719

Västra Långseruds FVOF

Föreningen bildades under 1988 och syftet med det var att samordna fiskets bedrivande och fiskevård. Även främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.


Contact persons

Gerhard Johansson: 
070 - 663 00 82  
  

Fishing areas nearby Västra Långseruds FVOF

Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl
Stora Bör, Lilla Bör mfl
Summeln
Ömmeln
Stora Gla m fl vatten

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se