Östervallskogs FVOF

 

Östen, Strömmersjön mfl

  Värmlands län / Årjäng Kommun.

Östervallskogs FVO kännetecknas av ett vackert skogslandskap med mängder av vatten i olika storlekar. De största sjöarna, Östen och Strömmersjön, utgör sista delen av Dalslands Kanal som sträcker sig ända från Vänern. Fisketrycket i området är mycket lågt och du kan hitta dina smultronställen där du får vara ensam utan några problem. De största sjöarna är så kallade spricksjöar, dvs ganska smala och djupa sjöar med relativt klart näringsfattigt vatten. Sådana vatten hyser ofta populationer av storvuxna pelagiskt levande rovfiskar, och våra sjöar är inga undantag. Vi har även mängder med mindre skogssjöar där alla håller fina populationer av gädda och abborre och några hyser även naturliga öringpopulationer. Utöver det så hittar ni även put-and take i området, där Hulttjärn är det mest populära.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Normalt

Öring

Normalt

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Lake

Normalt

Sik

Lite

Nors

Lite

Ål

Lite

Gärs

Lite

Flodkräfta

Sällsynt
 

Östervallskogs FVOF

Organisationsnummer: 802426-8289

Östervallskogs FVO bildades 1989 i syfte att främja och utveckla fisket och fiskevården. Fiskevårdsområdet består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 12-13 hemman. Fiskevårdsområdesföreningen är aktiv i fiskevårdsarbetet genom olika miljöfrämjande fiskevårdsåtgärder för att skapa bra förutsättningar för långsiktigt hållbara fiskpopulationer, intressanta både för turistfiske och husbehovsfiske.

Kundnummer: 375, Område: 336.

Kontaktpersoner

Jens Karlsson:
073 - 067 00 89  
  

Filer för nedladdning


Informationsfolder_Karta.pdf

Fiskeområden i närheten av Östervallskogs FVOF

Töck, Hurrsjöarna mfl
Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Askesjön, Björkelången, Långtjärn Boda m.fl
Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.