Stiftelsen Glaskogen

  • Brittjärn
 

Glaskogen

  Värmlands län / Arvika, Eda, Säffle och Årjäng kommun.

Glaskogen är Värmlands största naturreservat omfattande 28000 ha mestadels skogsmark av vildmarkskaraktär. I detta unika naturreservat kan du uppleva fantastisk natur, fina vattendrag och ett stort utbud av djurliv och växtlighet. 

En femtedel av dess yta består av vatten och inom reservatet skiftar höjderna mellan 110 och 300 m.ö.h.
I naturreservatet finns 300 km vandringsleder att välja på. 

Glaskogens fiskekort gäller i ett 80-tal sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens Naturreservat. Fiskefångsten varierar allt från gädda, abborre, gös till lax, öring, röding och sik.

I södra delen av Glaskogen vid sjön Lilla Rämmingen finns en iordningställd tillgänglighetsanpassad fiskebrygga. I anslutning till fiskebryggan finns en rastplats med vindskydd, grillplats och torrtoalett.

Se karta för ytterligare information om vilka vatten som ingår i Glaskogens Fiskekort.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Stiftelsen Glaskogen.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Röding


Normalt

Lax


Normalt

Sik


Normalt
 

Stiftelsen Glaskogen

Logo Stiftelsen Glaskogen

För att skydda Glaskogens betydande natur- och skönhetsvärden avsatte Länsstyrelsen i Värmland Glaskogen till naturreservat den 28 oktober 1970. I beslutet betonades områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

Till stiftelsens styrelse är ett rådgivande organ knutet med representanter från Stora Enso AB, reservatsförvaltaren, enskilda markägare, naturvårdsföreningen, jakt- och fiske- vårdsorganisationer.

Glaskogens Fiskekort är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Glaskogen, Stora Enso AB och fiskevårdsområdesföreningarna i Hillringsbergs FVOF, Järnsjöns FVOF, Stora Börs FVOF, Stora Gla FVOF, Sölje FVOF och Övre Gla FVOF.

De senaste åren har fiskevårdsområdesföreningarna arbetat hårt med att stärka fiskebestånden. Dels genom restaurering av bäckar och älvar som tidigare använts för flottning, dels genom utsättning av risvasar.

Organisationsnummer: 872000-6512

Kundnummer: 3064, Område: 3069.

Kontaktpersoner

Infocenter:
0570 - 440 70  

Fiskeområden i närheten av Stiftelsen Glaskogen

Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl
Stora Gla m fl vatten
Älgsjön m fl tjärnar
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Stora Bör, Lilla Bör mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.