Älgsjöns FVOF

 

Älgsjön m fl tjärnar

  Värmlands län / Arvika kommun.

Älgsjön i sig själv är mycket vacker med öar och holmar och ett glimmrande klart vatten som inte bara inbjuder till fiske, utan även till ett dopp en solig sommardag. Har man tur så får man njuta av Lommens vemodiga läte. Flera av våra tjärnar ligger vackert belägna och är lättillgängliga.

I Älgsjön finns flera arter representerade, men mest förekommande är abborre och gädda med någon enstaka öring! 

I Lilla Abborrtjärn och Stora Abborrtjärn finns det både abborre och öring. 

I det lilla och ensligt belägna Floxen finns det öring. 

I Norra Örtjärn är det endast tillåtet att fiska med flugspö, här finns både abborre och öring, för detta vatten löses ett speciellt fiskekort.

I övriga tjärn fångas det mestadels abborre. 

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet: Älgsjön, Lilla Abborrtjärn, Stora Abborrtjärn, Floxen, Örtjärn, Norra Örtjärn, Långtjärn, Tysketjärn, Hemtjärn, Trinntjärn och Åtjärn.

Vi har fiskeförbud i allt rinnande vatten, och i några av dessa finns ett förnämligt bestånd av flodpärlmussla, öring och flodkräftan är nu återintroducerad i Älgsjön och Älgån efter pestutbrott för några år sedan. 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Barn under 16 år med målsmans giltiga fiskekort.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Lake


Normalt

Siklöja


Normalt

Gärs


Lite

Öring


Sällsynt

Sällsynt i Älgsjön och lite oftare förekommande i några tjärn

Flodkräfta


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Älgsjöns FVOF

Älgsjöns FVOF bildades i mitten av 1980-talet och vi arbetar i första hand med att vårda och utveckla våra fina vatten.

Vi har fiskeförbud i allt rinnande vatten och i några av dessa finns ett förnämligt bestånd av flodpärlmussla. Fllodkräftan är nu återintroducerad i Älgsjön och Älgån efter pestutbrott för några år sedan. Vi värnar starkt om flodkräftan och uppmanar alla att vara uppmärksam på de regler som finns angående hur båtar och redskap flyttas mellan olika vatten för att förhindra att pesten sprids. Se information längre ned på sidan!

Organisationsnummer: 874002-0402

Kundnummer: 740, Område: 700.

Kontaktpersoner

Torbjörn Ericson
0730 - 27 23 70  
  

Filer för nedladdning


Stoppa kräftpest

Stoppa kräftpest

Fiskeområden i närheten av Älgsjöns FVOF

Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Stora Gla m fl vatten
Glaskogen
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.