Örsjöarnas FVOF

 

Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet

  Värmlands län / Arvika kommun.

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Norra Örsjön, Södra Örsjön, Vasstjärnet och Svarttjärnet.

N:a och S:a Örsjön, Vasstjärnet och Svarttjärnet ligger alla i ett naturskönt och lättillgängligt område.

Vattnen har bra bestånd av ädelfisk. Lake och abborre finns också. Vattnen är mycket populära bland fritidsfiskare här i området men även långväga gäster dyker upp regelbundet.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Får fiska på annans fiskekort (men personen behöver ej vara med)
 

Örsjöarnas FVOF

Bildades 1990-03-07 och har varit aktiv sedan dess.

Föreningen har drygt 20 delägare däribland Bergvik skog och Arvika kommun. Vi har under åren arbetat med att förbättra bestånden av öring och röding. Det fiskevårdande arbetet sker nu till största delen på ideell basis. Området runt bäcken mellan N:a  och S:a Örsjön kommer inom kort att bli naturreservat pga den rikliga förekomsten av lekande öring.

Organisationsnummer: 874001-0346

Kundnummer: 735, Område: 695.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

William Olofsson ordf.
070 - 642 60 14

E-post

   
  

Fiskeområden i närheten av Örsjöarnas FVOF

Älgsjön m fl tjärnar
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Ränken, Buvattna mfl
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl
Glaskogen

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.