Ränkens FVOF

  • Gädda 10,2 kg
  • Gädda i klart vatten
  • Gädda 120 cm
  • Öring
 

Ränken, Buvattna mfl

  Värmlands län / Eda kommun.

Ränkens fiskevårdsområde omfattar sjön Ränken samt ett antal mindre sjöar och tjärn. Ränken är en artrik sjö där abborre och gädda dominerar, här finns möjligheter att fånga både stor gädda och abborre.
Övriga arter som finns är ål, lake, braxen, mört, löja, nors och siklöja.
Även ett mindre bestånd av öring finns. Försök med inplantering av röding har också gjorts.

Ränken är även ett utmärkt vinterfiske vatten, även om sjön stundvis kan upplevas som svårfiskad.
Samma fiskekort gäller för fiske med handredskap i Ränken samt i övriga vatten i området, förutom i Abborrtjärnet där ett speciellt fiskekort måste lösas. Dock råder fiskeförbud i strömmande vatten.
I Ränken finns även möjlighet att köpa fiskekort för trollingfiske.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Till och med det året de fyller 16
 

Ränkens FVOF

Ränkens fiskevårdsområde omfattar sjön Ränken samt ett antal mindre sjöar och tjärn.

Organisationsnummer: 802600-1894

Kundnummer: 306, Område: 268.

Kontaktpersoner

Tomas Gustavsson
0571 - 341 46

Björn Carlsson
0571 - 340 40
0703 - 66 00 09  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Ränkens FVOF

Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Bysjön (Värmland)
Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.