Ränkens FVO

 

Ränken, Buvattna mfl

  Värmlands län / Eda Municipality.

Rankens fishing district covers Lake Ränken and a number of smaller lakes and ponds. Rank a rich lake where pike and perch dominate, there are opportunities to catch both pike and perch.
Other species are eel, burbot, bream, roach, bleak, smelt and vendace.
Even a small stock of trout there. Try stocking of trout have also been made.
Rank also an excellent winter fishing waters, although the lake occasionally can be perceived as difficult fished.
The same applies to fishing licenses for artisanal fishing in Ränken well as in other waters in the area except in abbortjärnet where another card must be resolved. However, fishing is prohibited in flowing water.
In Ränken is also possible to buy fishing permits for trolling.

 In this area, there is one or more "put and take" waters.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 306, Area 268

Ränkens FVO

Ränkens fiskevårdsområde omfattar sjön Ränken samt ett antal mindre sjöar och tjärn. Ränken är en artrik sjö där abborre och gädda dominerar, här finns möjligheter att fånga både stor gädda och abborre.
Övriga arter som finns är ål, lake, braxen, mört, löja, nors och siklöja.
Även ett mindre bestånd av öring finns. Försök med inplantering av röding har också gjorts.
Ränken är även ett utmärkt vinterfiske vatten, även om sjön stundvis kan upplevas som svårfiskad.
Samma fiskekort gäller för fiske med handredskap i Ränken samt i övriga vatten i området förutom i abbortjärnet där ett annat kort får lösas. Dock råder fiskeförbud i strömmande vatten.
I Ränken finns även möjlighet att köpa fiskekort för trollingfiske.


Contact persons

Tomas Gustavsson 0571-34146,
Björn Carlsson 0571-34040, 070-366 00 09,  
  

Fishing areas nearby Ränkens FVO

Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Fjällsjön, Öjenässjön mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se