Örsjöarnas FVOF

 

Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet

  Värmlands län / Arvika Municipality.

The following water is available in the fishing area:
Northern Örsjön, Southern Örsjön, Vasstjärnet and Svarttjärnet.

The N and S Örsjön, Vasstjärnet and Svarttjärnet are all in a beautiful and easily accessible area.

The waters have good stocks of fish. Lake and perch are also available. The waters are very popular with recreational fishermen here in the area, but even long-distance guests appear regularly.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 14. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 735, Area 695

Örsjöarnas FVOF

Bildades 1990-03-07 och har varit aktiv sedan dess.

Föreningen har drygt 20 delägare däribland Bergvik skog och Arvika kommun. Vi har under åren arbetat med att förbättra bestånden av öring och röding. Det fiskevårdande arbetet sker nu till största delen på ideell basis. Området runt bäcken mellan N:a  och S:a Örsjön kommer inom kort att bli naturreservat pga den rikliga förekomsten av lekande öring.


Contact persons

Sven Thorstensson:
070 - 512 60 54

   
  

Fishing areas nearby Örsjöarnas FVOF

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Ränken, Buvattna mfl
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl
Stora Gla m fl vatten
Fjällsjön, Öjenässjön mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se