Nysockensjöns FVOF

 

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

  Värmlands län / Arvika and Eda Municipality.

In our scenic waters you can go fishing, pike, perch and lake.

All waters within the fishery area:
Nysocken Lake, Askesjön, Kolsjön, Vaggeälven, Jösseälven and Åmotsälven.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 719, Area 679

Nysockensjöns FVOF

Föreningen arbeter med fiskevårdsåtgärder i Nysockensjön samt dess tillflöden såsom bäckar och älvar. 

 


Contact persons

David Andersson:
070 - 562 91 19  

Bernt Karlsson:
070 - 671 75 04
  
  

Fishing areas nearby Nysockensjöns FVOF

Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Ränken, Buvattna mfl
Älgsjön m fl tjärnar

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se