Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

 

Fjällsjön, Öjenässjön mfl

  Värmlands län / Arvika and Eda Municipality.
Small lakes and ponds in Arvika and Eda with the presence of pike, perch and roach main fish species.
 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 374, Area 335

Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Fiskevårdsområdesförening i Arvika/Eda kommuner


Contact persons

Yngve Ivarsson:
070 - 320 06 79  
  

Fishing areas nearby Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Ränken, Buvattna mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se