Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

 

Fjällsjön, Öjenässjön mfl

  Värmlands län / Arvika und Eda Gemeinde.
Kleine Seen und Teichen in Arvika und Eda mit der Anwesenheit von Hecht, Barsch und Rotauge Hauptfischarten.

 

Org ID: 374, Area 335

Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Fiskevårdsområdesförening i Arvika/Eda kommuner


Kontakt

Yngve Ivarsson:
070 - 320 06 79  
  

Angelgewässer in der umgebung

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten
Ränken, Buvattna mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet

iFiskes verbundenen Gebiete in Värmlands län
 Ihr Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se