Nysockensjöns FVOF

 

Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

  Värmlands län / Arvika och Eda kommun.

I våra natursköna vatten kan man fiska gös, gädda, abborre samt lake.

Samtliga vatten inom fiskevårdsområdet:
Nysockensjön, Askesjön, Kolsjön, Vaggeälven, Jösseälven samt Åmotsälven.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Sarv


Vanlig

Björkna


Vanlig

Nors


Normalt

Lake


Lite

Gärs


Lite

Ål


Sällsynt

Asp


Sällsynt
 

Nysockensjöns FVOF

Föreningen arbeter med fiskevårdsåtgärder i Nysockensjön samt dess tillflöden såsom bäckar och älvar. 

 

Organisationsnummer: 802600-2967

Kundnummer: 719, Område: 679.

Kontaktpersoner

Curt Pehrson
0705 - 43 36 37 

Bernt Karlsson
0706 - 71 75 04
  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Nysockensjöns FVOF

Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet
Bysjön (Värmland)
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Ränken, Buvattna mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.