Stora och Lilla Högs FVOF

  • Nordsjön
  • Nordsjön
 

Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar

  Värmlands län / Eda kommun.

Flera typiska småtjärn med våtmarker runt om, där man måste gå genom skog för att nå. Vissa tjärn, ex. Kalvtjärnet, har en privat väg med bom, som är lätt att gå. Nordsjön är mer lättillgänglig, även med bil enda fram. Vissa tjärn har delvis stenig botten och strand.

Tillgänglig fisk är gädda, abborre, vitfisk, såsom mört, brax och björkna.

Gamla bryggor kan finnas, men planeras att rustas upp.

Samtliga vatten inom fiskevårdsområdet: Deltjärnet, Mörttjärnet, Örkyttjärnet, Klättjärnet, del i Älgtjärnet, Totjärnet, L:a Älgtjärnet, Nordsjön, Taksjön, Kalvtjärnet.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Björkna


Normalt

Sarv


Sällsynt
 

Stora och Lilla Högs FVOF

Organisationsnummer: 802600-2470

Föreningen bildades 1989-90, och har som uppgift att främja fisket i bygden, samt vårda fiskevattnen inom föreningen. Nu försöker vi på bästa sätt, även att främja samvaron i bygden, genom till exempel träffar och "familjedagar".

Kundnummer: 1154, Område: 1115.

Kontaktpersoner

Stefan Högberg
076 - 787 40 71

Tomas Nilsson
070 - 695 56 01  

Filer för nedladdning


69StoraochLillaHog1.pdf

Fiskeområden i närheten av Stora och Lilla Högs FVOF

Bysjön (Värmland)
Vrångsälven m fl tjärnar
Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.