Vrångsälvens FVOF

  • Bretjärnet
 

Vrångsälven m fl tjärnar

  Värmlands län / Eda kommun.

Vrångsälvens FVOF är beläget i västra Värmland och gränsar i norr till Norge. Området bjuder på vacker natur, vilda djur och ett varierande fiske. Våra största vatten är Vrångsälven, Långtjärnet, Bytjärnet och Kunttjärnet, men Snårtjärnet och Bretjärnet finns också inom fiskevårdsområdet.

Vrångsälven rinner som en huvudpulsåder från Norge och genom området och är det artrikaste vattnet i kommunen med 13 olika arter fisk. Utmärkande arter i Vrångsälven är gädda, abborre, mört, id, braxen, sutare, öring (väldigt lite) och gös.

Långtjärnet och Bytjärnet har de vanligaste arterna som gädda, abborre och mört, men även en del vitfisk. Stora abborrar och kämpastarka gäddor finns i båda vattnen.

Kunttjärnet är en grund tjärn med abborre, gädda, mört och stor sutare. Sutarefisket i tjärnet är spektakulärt!

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Id


Vanlig

Lake


Vanlig

Sutare


Vanlig

rikligt i Kunttjärnen

Gärs


Vanlig

Björkna


Vanlig

Gös


Normalt

Nors


Normalt

Öring


Lite

Ruda


Lite

Sarv


Lite

Faren


Lite

Flodkräfta


Sällsynt

Stäm


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt

Färna


Sällsynt

Vimma


Sällsynt
 

Vrångsälvens FVOF

Vrångsälvens FVOF arbetar för att skydda de rödlistade arter som finns i området samt förvalta våra vatten så att rovfisk som gädda, abborre gynnas i de vattendrag som passar.

Vi eftersträvar även att utveckla öringstammen i de vattendrag där den trivs. Vi är för samarbeten i alla dessa former så länge det gynnar våra fiskevatten.

Organisationsnummer: 802427-2083

Kundnummer: 1102, Område: 1061.

Kontaktpersoner

Daniel Nilsson
070 - 340 76 93

   

Filer för nedladdning


karta över området

Fiskeområden i närheten av Vrångsälvens FVOF

Eda Fiskevårdskrets gemensamma fiskekort
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Bysjön (Värmland)
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.