Vrångsälvens FVOF

  • Bretjärnet
  • Långtjärnet
 

Vrångsälven m fl tjärnar

  Värmlands län / Eda Kommun.

Vrångsälvens FVOF är beläget i västra Värmland och gränsar i norr till Norge. Området bjuder på vacker natur, vilda djur och ett varierande fiske. Våra största vatten är Vrångsälven, Långtjärnet, Bytjärnet och Kunttjärnet, men Snårtjärnet och Bretjärnet finns också inom fiskevårdsområdet.

Vrångsälven rinner som en huvudpulsåder från Norge och genom området och är det artrikaste vattnet i kommunen med 13 olika arter fisk. Utmärkande arter i Vrångsälven är gädda, abborre, mört, id, braxen, sutare, öring (väldigt lite) och gös.

Långtjärnet och Bytjärnet har de vanligaste arterna som gädda, abborre och mört, men även en del vitfisk. Stora abborrar och kämpastarka gäddor finns i båda vattnen.

Kunttjärnet är en grund tjärn med abborre, gädda, mört och stor sutare. Sutarefisket i tjärnet är spektakulärt!

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Vanlig

Braxen

Vanlig

Ruda

Vanlig

Id

Vanlig

Lake

Vanlig

Sutare

Vanlig

rikligt i Kunttjärnen

Gärs

Vanlig

Björkna

Vanlig

Gös

Normalt

Nors

Normalt

Öring

Lite

Sarv

Lite

Färna

Lite

Faren

Lite

Flodkräfta

Sällsynt

Stäm

Sällsynt

Stensimpa

Sällsynt

Ål

Sällsynt

Vimma

Sällsynt
 

Org ID: 1102, Area 1061

Vrångsälvens FVOF

Vrångsälvens FVOF arbetar för att skydda de rödlistade arter som finns i området samt förvalta våra vatten så att rovfisk som gädda, abborre gynnas i de vattendrag som passar.

Vi eftersträvar även att utveckla öringstammen i de vattendrag där den trivs. Vi är för samarbeten i alla dessa former så länge det gynnar våra fiskevatten.


Kontaktpersoner

Daniel Nilsson:
070 - 340 76 93

   

Filer för nedladdning


karta över området

Fiskeområden i närheten av Vrångsälvens FVOF

Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet
Lersjöarna, Haraldstjärnet mm.
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Ränken, Buvattna mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se