Järnsjöns FVOF

 

Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten

  Värmlands län / Årjäng kommun.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Järnsjön, Nedre Tvängen, Svensbysjön samt Ösjön.

Järnsjön
1980ha, medeldjup 30 meter, maxdjup 64 meter. Näringsfattig sjö, omgiven av främst skogsmark och bergiga stränder. Hyser bland annat bra bestånd av storvuxen öring.

Nedre Tvängen
232ha, medeldjup 16 meter, maxdjup 51 meter.

Svensbysjön
135ha, medeldjup 6 meter, maxdjup 13 meter.

Ösjön
120ha, medeldjup 6 meter, maxdjup 30 meter.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 med handredskap

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Vimma


Normalt

Öring


Lite

Lax


Lite

Braxen


Lite

Lake


Lite

Gös


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Asp


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Järnsjöns FVOF

Järnsjöns fiskevårdsområdesförening (FVOF) bildades 1992 och består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 38 hemman. Järnsjön, Svensbysjön och Ösjön har tidigare varit egna fiskevårdsföreningar. Järnsjöns FVOF har framförallt arbetat med biotopvård, samt att anlägga vasar. Föreningen har lagt ner mycket tid med anläggandet av bassängtrappor vid dammarna, Nedre Tvängen och Södra Tvängstjärn. Största sjön i området är Järnsjön med sina 1980ha och ett maxdjup på 64 meter.

Sjön är känd för sina storvuxna öringar.

Organisationsnummer: 802601-0242

Kundnummer: 724, Område: 684.

Kontaktpersoner

Per Wahlström
070 - 316 86 42

Hans Björnsson
070 - 328 93 64  
  

Filer för nedladdning


Karta över fiskevårdsområde

Fiskeområden i närheten av Järnsjöns FVOF

Västra Silen
Östra Silen
Nedre Blomsjön, Övre Blomsjön, Algusvattnet mfl
Glaskogen
Stora Bör, Lilla Bör mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.