Järnsjöns FVOF

 

Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten

  Värmlands län / Årjäng Municipality.

The following waters are available in the fisheries conservation area:
Järnsjön, Nedre Tvängen, Svensbysjön and Ösjön.

iron Sea
1980ha, average depth 30 meters, maximum depth 64 meters. Nutrient-poor lake, surrounded mainly by woodland and mountainous beaches. Includes good stock of large adult trout.

Lower Force
232ha, average depth 16 meters, maximum depth 51 meters.

Sven Bysjön
135ha, average depth 6 meters, maximum depth 13 meters.

Ösjön
120ha, average depth 6 meters, maximum depth 30 meters.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 16. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

 

Org ID: 724, Area 684

Järnsjöns FVOF

Järnsjöns fiskevårdsområdesförening (FVOF) bildades 1992 och består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 38 hemman. Järnsjön, Svensbysjön och Ösjön har tidigare varit egna fiskevårdsföreningar. Järnsjöns FVOF har framförallt arbetat med biotopvård, samt att anlägga vasar. Föreningen har lagt ner mycket tid med anläggandet av bassängtrappor vid dammarna, Nedre Tvängen och Södra Tvängstjärn. Största sjön i området är Järnsjön med sina 1980ha och ett maxdjup på 64 meter.

Sjön är känd för sina storvuxna öringar.


Contact persons

Per Wahlström:
070 - 316 86 42

Hans Björnsson:
070 - 328 93 64

Paul Johansson:
073 - 829 18 84  
  

Fishing areas nearby Järnsjöns FVOF

Västra Silen
Östra Silen
Nedre Blomsjön, Övre Blomsjön, Algusvattnet mfl
Stora Bör, Lilla Bör mfl
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se