Järnsjöns FVOF

 

Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten

  Värmlands län / Årjäng Gemeinde.

Folgende Gewässer stehen im Fischereischutzgebiet zur Verfügung:
Järnsjön, Nedre Tvängen, Svensbysjön und Ösjön.

Eisen Meer
1980ha, durchschnittliche Tiefe 30 Meter, maximale Tiefe 64 Meter. Nährstoffarmer See, hauptsächlich umgeben von Wäldern und Bergstränden. Enthält einen guten Bestand an großen ausgewachsenen Forellen.

Kraft senken
232ha, durchschnittliche Tiefe 16 Meter, maximale Tiefe 51 Meter.

Sven Bysjön
135ha, durchschnittliche Tiefe 6 Meter, maximale Tiefe 13 Meter.

Ösjön
120ha, durchschnittliche Tiefe 6 Meter, maximale Tiefe 30 Meter.

 Freies Fischen für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16. (Es können Sonderregeln oder Ausnahmen gelten, Mehr lesen...)

 

Org ID: 724, Area 684

Järnsjöns FVOF

Järnsjöns fiskevårdsområdesförening (FVOF) bildades 1992 och består av ca 500 fiskerättsägare fördelade på 38 hemman. Järnsjön, Svensbysjön och Ösjön har tidigare varit egna fiskevårdsföreningar. Järnsjöns FVOF har framförallt arbetat med biotopvård, samt att anlägga vasar. Föreningen har lagt ner mycket tid med anläggandet av bassängtrappor vid dammarna, Nedre Tvängen och Södra Tvängstjärn. Största sjön i området är Järnsjön med sina 1980ha och ett maxdjup på 64 meter.

Sjön är känd för sina storvuxna öringar.


Kontakt

Per Wahlström:
070 - 316 86 42

Hans Björnsson:
070 - 328 93 64

Paul Johansson:
073 - 829 18 84  
  

Angelgewässer in der umgebung

Västra Silen
Östra Silen
Nedre Blomsjön, Övre Blomsjön, Algusvattnet mfl
Stora Bör, Lilla Bör mfl
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

iFiskes verbundenen Gebiete in Värmlands län
 Ihr Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se