Norra Lelångs FVOF

 

Norra Lelångs

  Värmlands län / Årjäng kommun.
Lelång är en ca 5000 ha stor och 50 km lång sjö i nordvästra Dalsland och sydvästra Värmland. Sjön ingår i Dalslands kanals sjösystem. Sjön har genomgått ett intensivt fiske- och vattenvårdsarbete, där man bl.a gjort stora utsättningar av gullspångsöring, lax och vätternröding. Detta arbete har gjort sjön välkänd som ett idag mycket bra fiskevatten i sportfiskekretsar. Risvasar är utplacerade på olika platser i sjön för att förbättra abborrfisket. Lelången idag är uppdelat i 2 fiskvårdsområden Norra och Södra lelången.
 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Lelångs FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Stensimpa


Normalt

Gärs


Normalt

Hornsimpa


Normalt

Öring


Lite

Lax


Lite

Ål


Lite

Röding


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Norra Lelångs FVOF

Norra Lelångs fiskevårdsområde registrerades 1992. Föreningen omfattar ca 380 fastigheter.
Föreningens målsättning:
• Att på ett varsamt sätt förvalta och utveckla fisket i området med ett ekologiskt perspektiv
• Öka intresset för fisket och möjligheten kunna fiska

Organisationsnummer: 802426-8354

Kundnummer: 347, Område: 308.

Kontaktpersoner

  • Maria Krainskij Bustelund Blomskog 073 0531540
  • Karl-Arne Karlsson Lennartsfors 073 0536157 
  • Sven-Gunnar Näs Blomskog 070 3510190


  
  

Filer för nedladdning


lelangen.pdf

Fiskeområden i närheten av Norra Lelångs FVOF

Kesnacksälvens FVO
Nedre Blomsjön, Övre Blomsjön, Algusvattnet mfl
Askesjö
Västra Silen
Gravdalssjön m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.