Gravdalssjön m fl sjöars FVO

 

Gravdalssjön m fl sjöar

  Västra Götalands län / Dals Ed kommun.

Här kan du fiska i Dalslands vilda teräng, på gränsen mellan Norge och Sverige. Våra fiskevatten tangerar gränsen mot Norge och mot Värmland i norr. Här finns inga bekvämligheter utan detta måste man skaffa själva. En naturlig sak för fiskeälskare är att vårda naturen och vara försiktig med eld. Värna och stör inte den rikliga floran av fåglar och vilt såsom lom, rådjur och älg. Även lo och varg förekommer.

I våra fiskevatten kan du fånga röding, abborre, gädda, mört, sutare, braxen, siklöja, lake m fl.

Följande vatten finns tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Gravdalssjön, Försjön, Sämsjön, Nössesjön, Deltjärn, Hagetjärn, samt Kvarnetjärn.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn/ungdom upp till 15 år fiskar gratis.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Röding


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Siklöja


Normalt
 

Gravdalssjön m fl sjöars FVO

Organisationsnummer: 862000-5754

Styrelse; Carl-Axel Olsson,ordf., Gunnar Aronsson, vice ordf., Ture Olsson, sekr., Sten-Åke Bergh, kassör, Per Ekhögen, Tommy Balder och Andreas Adamson, ledamöter.

Fiskekommité; Ture Olsson, sammankallande, Tommy Balder, Per Ekhögen, Mats Johannesson, Sven Johansson, Carl-Alex Olsson, Jan Nord, Kent Karlsson och Maria Fredriksson

Fiskerådgivare; Kent Karlsson, 0531-30629, mobil 076-849 19 81

Kundnummer: 1124, Område: 1086.

Kontaktpersoner

Ture Olsson: mobil 070 699 62 25

Carl-Axel Olsson: mobil 070 572 10 19

Karl-Gustav Olsson: mobil 070 269 63 28

Sten-Åke Bergh: mobil 070 644 55 01

Fiskerådgivare: Kent Karlsson, tfn. 0531-30629, mobil 076-849 19 81

 

 

 

 


  

Filer för nedladdning


Karta

Fiskeområden i närheten av Gravdalssjön m fl sjöars FVO

Norra Lelångs
Nedre Blomsjön, Övre Blomsjön, Algusvattnet mfl
Kommunfiskekort Dals-Ed
Lilla Lee, Timmertjärn
Norra Kornsjön

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.