Hålteby-Rinnens FVOF

  • Rinnen
  • Vacker vy
  • rastplats rinnen
 

Rinnen, Hålevattnet, Mossjön m fl vatten

  Värmlands län / Årjäng och Eda kommun.

Hålteby-Rinnens Fvof har hela 25 fiskbara vatten där de största är Rinnen, Mossjön, Eketjärn, Långevattnet, Hålevattnet och Rövattnet.

I området finns mycket vacker natur med flertalet naturreservat. De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört och öring.

Stora möjligheter finns för fiske i ostörda vatten högt uppe på skogarna i Hålteby-Rinnens fvof med omgivande naturreservat runt flera vatten. I skogarna kan man få chans att se några av våra största rovdjur som varg och lo men även älg och andra hjortdjur. I området har även synts vita älgar och vita rådjur.

Hålevattnet är ett put & takevatten där det varje år sätts ut regnbåge. Regnbågar upp till 1.5 kg sätts ut för att besökare ska kunna känna de härliga fighterna. Största regnbågen som fångats här vägde 4 kg. Hålevattnet har även en tillgänglighetsanpassad brygga så även de med funktionshinder ska kunna fiska.

Rinnen är områdets största sjö och ligger såpass högt upp så man får en känsla av fjällvärld i området. I Rinnen fiskas varje år upp stor gädda där toppstorleken hittills vägt 12 kg. Abborrar över kilot är frekventa och frisk luft ett löfte.

Mossjön är en mycket djup sjö med djup över 30 meter. Här planterades Röding in för 30 år sedan och än idag finns fiskar av populationen kvar. Fvof kommer jobba för att höja detta vatten till både ett öring- och rödingmecka.

Gravtjärnen i öst är ett mycket lättingängligt tjärn där man frekvent får upp stora abborrar över kilot.

Flertalet vatten har stor potential för sjövandrande Öring och detta är något som Fvof satsar stort på att utveckla.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hålteby-Rinnens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Nors


Vanlig

Lake


Vanlig

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Braxen


Normalt

Gärs


Normalt

Björkna


Normalt

Ruda


Lite

Id


Lite

Ål


Lite
 

Hålteby-Rinnens FVOF

Håltebyn-Rinnens Fvof ingår i både Årjäng och Eda kommuner. Föreningen bildades 1990.
Området har många fina och bra vatten i en storslagen natur.

Många insatser har gjorts under åren för att främja och bevara fisket. Niotopvård har utförts i bäckar och fiskevatten där behov funnits, ett flertal fiskevasar har satts ut. Vattnen i området kalkas vilket hjälper fiskarna i dessa vatten. Föreningen jobbar med att öka ädelfisken i området och rovfisken i de vatten som den bäst lämpar sig i.

Fiskevårdsföreningen är intresserad av alla samarbeten som kan gynna området. Fiskevårdsföreningen ingår i Eda fiskevårdskrets.

Organisationsnummer: 874002-0410

Kundnummer: 1120, Område: 1081.

Kontaktpersoner

Robert Bergström  

Filer för nedladdning


78HaltebyRinnen1.pdf

Fiskeområden i närheten av Hålteby-Rinnens FVOF

Yxesjöarna, Mjögesjöarna m fl vatten
Vadjungen, Hemsjön, Kölaälven m fl vatten
Holmedalssjön, Lianetjärn m fl vatten
Östen, Strömmersjön mfl
Övre Gla/Buvattnet, Grännsjön mfl

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.