Östra Örtens FVOF

 

Östra Örten

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Örten ligger i norra delen av Karlstad kommun. Sjön är förbunden med Gräsmången (tillrinning) och Västra Örten (avvattning).

I sjön fiskas främst gös, gädda och abborre. Föreningen gör regelbundna isättningar av gös. Även ålfiske är populärt. Det finns två båtiläggningsplatser, i var ände av sjön. Omgivningen runt sjön varierar från steniga djupbranter till lummiga vassvikar.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Siklöja


Normalt

Mal


Normalt

Ål


Lite
 

Östra Örtens FVOF

Styrelsen består av 5 ledamöter. I området finns 3 fisketillsynsmän.

Organisationsnummer: 802427-1150

Kundnummer: 389, Område: 350.

Kontaktpersoner

Jenny Westberg  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Östra Örtens FVOF

Västra Örten
Gräsmångens FVOF
Acksjöns FVOF
Molkomsjön
Lusten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.