Östra Örtens FVOF

 

Östra Örten

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Örten ligger i norra delen av Karlstad kommun. Sjön är förbunden med Gräsmången (tillrinning) och Västra Örten (avvattning).

I sjön fiskas främst gös, gädda och abborre. Föreningen gör regelbundna isättningar av gös. Även ålfiske är populärt. Det finns två båtiläggningsplatser, i var ände av sjön. Omgivningen runt sjön varierar från steniga djupbranter till lummiga vassvikar.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Siklöja


Normalt

Mal


Normalt

Ål


Lite
 

Östra Örtens FVOF

Organisationsnummer: 802427-1150

Styrelsen består av 5 ledamöter. I området finns 3 fisketillsynsmän.

Kundnummer: 389, Område: 350.

Kontaktpersoner

Jenny Westberg  
  

Fiskeområden i närheten av Östra Örtens FVOF

Västra Örten
Gräsmångens FVOF
Acksjöns FVOF
Molkomsjön
Lusten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.