Gräsmångens FVOF

 
  Värmlands län / Forshaga, Hagfors och Karlstad kommun.

Gräsmångens FVOF omfattar sjön Gräsmången, samt i norra delen Kalven och Skärgesälven.
Den är belägen inom fyra kommuner, Hagfors, Karlstad samt smärre delar av Forshaga och Munkfors Kommuner.
Sjön omges av skogsmarker; vattnet är svagt brunfärgat av humusämnen.
Till stor del stenbotten med några grynnor.
Vass och annan vattenvegetation förekommer sparsamt.
Främst fiskas gädda och abborre som tidvis kan vara mycket givande.
Gräsmången är vattentäkt för Östanås by, Älvsbacka.
Den är relativt hårt reglerad, med tidvis lågt vattenstånd. Kalkning görs regelbundet.
En naturlig iläggningsplats finns i Gällsviken, tidvis svår att använda pga lågt vattenstånd.
Mindre båtar går bra.
Djupkarta kan laddas ner på Hagfors Kommuns hemsida.
Arealen är på 433 hektar, inklusive Kalven(17 hektar), och största uppmätta djup är 28 meter.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Siklöja


Vanlig

Lake


Normalt

Mört


Lite

Ål


Lite

Öring


Sällsynt
 

Gräsmångens FVOF

Gräsmångens FVOF bildades 1989.
Föreningens huvudsakliga uppgift är att bedriva fiskevård, dvs att vårda, utveckla och förbättra fisket och dess förutsättningar i våra fiskevatten.

Organisationsnummer: 802010-8588

Kundnummer: 743, Område: 703.

Kontaktpersoner

Tony Edvardsson

0738 - 07 66 32

Jan Bengtsson

0703 - 97 05 30  
  

Fiskeområden i närheten av Gräsmångens FVOF

Östra Örten
Acksjöns FVOF
Västra Örten
Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn
Molkomsjön

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.