Molkomsjöns FVOF

 

Molkomsjön

  Värmlands län / Karlstad Kommun.

Molkomsjön som ligger direkt söder om Molkom samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. Största djup är 13 meter och ytan är ch 500 ha. Här fiskar vi framförallt gös, abborre och gädda, men även vitfisk.

Välkommen till Molkomsjön! Här kan du fiska med metspö, kastspö eller flugspö. Ett spö per fiskekort. Minimimått för gös är 40 cm. Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Stabilt

Gös

Rikligt

Mört

Rikligt

Stabilt

Braxen

Vanlig

Stabilt

Gärs

Vanlig

Stabilt

Björkna

Vanlig

Stabilt

Gädda

Normalt

minskar - få lekängar

Nors

Normalt

Stensimpa

Normalt

Lake

Lite

Ål

Lite

Minskar

Löja/Benlöja

Lite

Ökar - var tionde med sårskador

Öring

Sällsynt

Enstaka har rapporterats

Flodkräfta

Sällsynt

Ruda

Sällsynt

Sarv

Sällsynt
 

Molkomsjöns FVOF

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening som arbetar för att skapa ett hållbart fiske i Molkomsjön och utveckla de stora rekreationsmöjligheter som sjön och deras omgivningar erbjuder. Föreningen bildades 1936 som fiskevårdsförening men ombildades 1987 till fiskevårdsområdesförening. 

Kundnummer: 362, Område: 323.

Kontaktpersoner

Carl Mossberg,
  
  

Filer för nedladdning


molkomkarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Molkomsjöns FVOF

Borssjön
Gapern
Östra Örten
Västra Örten
Blysjön med flera sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.