Molkomsjöns FVOF

 

Molkomsjön

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Molkomsjön som ligger direkt söder om Molkom samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. Största djup är 13 meter och ytan är ch 500 ha. Här fiskar vi framförallt gös, abborre och gädda, men även vitfisk.

Välkommen till Molkomsjön! Här kan du fiska med metspö, kastspö eller flugspö. Ett spö per fiskekort. Minimimått för gös är 40 cm. Ungdomar under 16 år fiskar gratis.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Stabilt

Gös


Rikligt

Mört


Rikligt

Stabilt

Braxen


Vanlig

Stabilt

Sarv


Vanlig

Gärs


Vanlig

Stabilt

Björkna


Vanlig

Stabilt

Gädda


Normalt

minskar - få lekängar

Nors


Normalt

Stensimpa


Normalt

Lake


Lite

Ål


Lite

Minskar

Öring


Sällsynt

Enstaka har rapporterats

Flodkräfta


Sällsynt

Ruda


Sällsynt
 

Molkomsjöns FVOF

Organisationsnummer: 802427-0095

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening som arbetar för att skapa ett hållbart fiske i Molkomsjön och utveckla de stora rekreationsmöjligheter som sjön och deras omgivningar erbjuder. Föreningen bildades 1936 som fiskevårdsförening men ombildades 1987 till fiskevårdsområdesförening. 

Kundnummer: 362, Område: 323.

Kontaktpersoner

Carl Mossberg,
  
  

Filer för nedladdning


molkomkarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Molkomsjöns FVOF

Borssjön
Acksjöns FVOF
Gapern
Östra Örten
Västra Örten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.