Molkomsjöns FVOF

 

Molkomsjön

  Värmlands län / Karlstad kommun.

Molkomsjön som ligger direkt söder om Molkom samhälle är en omväxlande sjö med tätbebyggelse i norr, fritidsbebyggelse i väster, öppet landskap i sydost och tät skog i öster. Största djup är 13 meter och ytan är ch 500 ha. Här fiskar vi framförallt gös, abborre och gädda, men även vitfisk.

Välkommen till Molkomsjön! Här kan du fiska med metspö, kastspö eller flugspö. Fönsteruttag på gös 45 - 75 cm. Ungdomar upp till 17 år fiskar gratis.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Stabilt -har minskat

Gös


Vanlig

har minskat

Mört


Vanlig

Stabilt - problem med föryngring

Braxen


Vanlig

Stabilt

Björkna


Vanlig

Stabilt

Gädda


Normalt

minskar - få lekängar

Nors


Normalt

På nedgång - kanske tillfälligt

Gärs


Normalt

Har minskat

Lake


Lite

Inga förändringar

Sarv


Lite

Vi trodde på uppgång - det har inte hänt

Stensimpa


Lite

Har minskat

Löja/Benlöja


Lite

Från tidigare rikligt till nu lite

Öring


Sällsynt

Enstaka - kan nu vandra uppströms

Ruda


Sällsynt

Har minskat

Ål


Sällsynt

Minskar
 

Molkomsjöns FVOF

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening som arbetar för att skapa ett hållbart fiske i Molkomsjön och utveckla de stora rekreationsmöjligheter som sjön och deras omgivningar erbjuder. Föreningen bildades 1936 som fiskevårdsförening men ombildades 1987 till fiskevårdsområdesförening. 

Organisationsnummer: 802427-0095

Kundnummer: 362, Område: 323.

Kontaktpersoner

Carl Mossberg
  
  

Filer för nedladdning


molkomkarta.pdf

Fiskeområden i närheten av Molkomsjöns FVOF

Borssjön
Acksjöns FVOF
Gapern
Östra Örten
Västra Örten

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.