Sportfiskarna Värmland

  • Laxflax i Forshagaforsen
 

Forshaga forsen

  Värmlands län / Forshaga kommun.
 Här säljer vi ej fiskekort!
iFiske säljer tyvärr inte fiskekort för denna organisation, utan här hittar du bara information om detta fiskevatten. Vi hoppas självklart på att i en framtid även kunna erbjuda fiskekort i Sportfiskarna Värmland.

Strax nedanför det första vandringshindret i Klarälven finns Forshagaforsens fiskevårdsområde. Forshagaforsen är framförallt känt för sitt lax- och öringsfiske och besöks årligen av sportfiskare från hela världen. Här finns dock även ett mycket bra fiske efter andra arter, både i älven och i närområdets övriga vatten.

Fisket efter lax och öring bedrivs under sommaren på dispens från Länsstyrelsen, och mycket fisk som vandrar upp från Vänern för lek samlas då i området. Men redan när vårsolen börjar värma frusna sportfiskefingrar och isen försvinner från älven så är det en del lokala fiskare som börjar fiska öring igen. I början av året är det framförallt övervintrad lax och öring som nappar, men under våren brukar även den första blanka öringen fångas.Vår fångststatistik visar att det fångas i snitt en lax eller öring på vart 3-4 fisketillfälle vilket gör fisket i Forshagaforsen till ett av landets bästa fiskeområden för dessa arter. Den största delen av sommarfisket görs med fluga, vilket också är den enda tillåtna metoden i de bästa fiskezonerna. Antalet fiskekort som säljs per zon under perioden 20:e maj-15:e oktober är begränsat, vilket ger sportfiskare större möjligheter till bättre och mer trivsamt fiske. Under denna period säljs alla fiskekort och alla fångster rapporteras direkt till Forshagaforsens fiskecenter och kan följas via hemsidan www.forshagaforsen.com/fangster

Förutom lax och öring finns mycket bra sportfiskemöjligheter efter andra arter i Forshagaforsen. Varje år landas bland annat flera gäddor över tio kilo. Gäddfisket kan bedrivas året runt, men de största exemplaren brukar tas på hösten och våren. På senhösten och vintern är det också många som ger sig ut på jakt efter Klarälvens storlakar, och lakar över fyra kilo är inte ovanligt. Ett annat kul fiske som kan ge stor fisk under våren är idfisket. En enkel och effektiv metod för idfisket är bottenmete, och det är inte omöjligt att få idar över tre kilo i Forshagaforsen.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Fritt fiske för ungdomar till och med 15 år på zon 4 (nedströms vägbron). Se fiskekarta.

Fiskarter


Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Lax


Vanlig

Lake


Vanlig

Stäm


Vanlig

Abborre


Normalt

Braxen


Normalt

Id


Normalt

Periodvis riklig

Nors


Normalt

Periodvis riklig i samband med lek

Sarv


Normalt

Ål


Normalt

Stensimpa


Normalt

Asp


Normalt

Björkna


Normalt

Gös


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Ruda


Sällsynt

Vimma


Sällsynt
 

Sportfiskarna Värmland

Logo Sportfiskarna Värmland

Sportfiskarna är en rikstäckande organisation som sedan 1919 arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Vårt mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla.

Har ni frågor på specifika fiskekort, vilka regler som gäller, när korten börjar säljas etc etc, kontakta då respektive fiskeområde. iFiske.se har ingen lokalkännedom om regler och fiskeförhållanden etc. mer än vad som finns att tillgå på hemsidan.

Organisationsnummer: 802004-4288

Kundnummer: 3337, Område: 3469.

Kontaktpersoner

Sportfiskarna Region Väst

070-441 42 03  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Sportfiskarna Värmland

Forshaga Fiskevårdskrets
Klarälven (Torp-Forshaga)
Klarälven-Löved FVOF
Syrsjön-Torptjärns fvof
Blysjön med flera sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.