Harefjordens FVOF

 

Harefjorden, Byälven

  Värmlands län / Säffle Kommun.

Harefjorden är beläget mellan Säffle i söder och Glafsjorden i norr som sedan går upp till Arvika. Harefjorden är mest känd för sin rika tillgång på gös, men även abborre och gädda finns att tillgå.

Det finns tillgång till båtramper efter hela sjöns sträckning och genom slussen i Säffle har man förbindelse med Vänern.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Harefjordens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Gös

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Asp

Vanlig

Förbjudet fiske!

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Ruda

Normalt

Öring

Sällsynt

Regnbåge

Sällsynt

Lax

Sällsynt

Lake

Sällsynt

Ål

Sällsynt

Förbjudet fiske!
 

Harefjordens FVOF

Organisationsnummer: 874400-6704

Sammanslutning av fiskevattensägare i Harefjorden som verkar för ett rikt fiske och friluftsliv.
Se även vår hemsida harefjorden.se.

Kundnummer: 404, Område: 361.

Kontaktpersoner

Bertil Fjordensjö:
070 - 329 52 38
  
  

Fiskeområden i närheten av Harefjordens FVOF

Summeln
Byälven zon1, zon2, zon3
Flagorna, Sandsjön
Sävsjön
Magern, Överudsjön

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.