Harefjordens FVOF

 

Harefjorden, Byälven

  Värmlands län / Säffle kommun.

Harefjorden är beläget mellan Säffle i söder och Glafsjorden i norr som sedan går upp till Arvika. Harefjorden är mest känd för sin rika tillgång på gös, men även abborre och gädda finns att tillgå.

Det finns tillgång till båtramper efter hela sjöns sträckning och genom slussen i Säffle har man förbindelse med Vänern.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Harefjordens FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Asp


Rikligt

Förbjudet fiske!

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Lite

Öring


Sällsynt

Regnbåge


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Förbjudet fiske!
 

Harefjordens FVOF

Sammanslutning av fiskevattensägare i Harefjorden som verkar för ett rikt fiske och friluftsliv.
Se även vår hemsida harefjorden.se.

Organisationsnummer: 874400-6704

Kundnummer: 404, Område: 361.


  
  

Fiskeområden i närheten av Harefjordens FVOF

Summeln
Byälven zon1, zon2, zon3
Flagorna, Sandsjön
Sjön Aspen (Värmland)
Sävsjön

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.