Bortan-Häljeboda FVOF

 

Stora Bogtjärnet, Vällen, Borgsjön m fl vatten

  Värmlands län / Eda och Arvika kommun.

I Bortan-Häljebodas FVOF finns hela 48 fiskbara vatten. Många vatten ligger i fin natur och ger ett intryck av storslagen vildmark.

Genom området rinner flertaler älvar med producerande öring. De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört, braxen och öring. I området finns även put- and take på regnbåge i Stora Bogtjärnet.

Samtliga vatten tillgängliga inom fiskevårdsområdet:
Stora Bogtjärnet, Vällen, Borgsjön, Holmsjön, Övre Vassbotten, Nedre Vassbotten, Nyesjön, Lövsjön, Storeken, Utgårdssjön, Mynttjärnet, Stendolpan, Lomtjärnet, Stora Mörttjärnet, Holmsjön, Posstjärnet, Lilla Mörttjärnet, Möckern, Åstjärnet, Stråtjärnet, Karistjärnet, Örflyet, Grundtjärnet, Nottjärnet, Nyesjön, Blomgrenstjärnet, Mjögsjön, Djuptjärnet, Björntjärnet, Frötjärnet, Stora Bogtjärnet, Lilla Bogtjärnet, Butjärnet, Sandtjärnet, Göpetjärnet, Svarttjärnet, Nolaretjärnet, Sönnaretjärnet, Igeltjärnet, Gillertjärnet, Fjärhantjärnet, Andtjärnet, Björklidtjärnet, Klättjärnet, Kvicknetjärnet, Smala, Ulvhidtjärnet, Kobråttjärnet, Flyen, Abborrtjärnet (sydvästlig) samt Gupptjärnet.

De största vattnen är Vällen, Borgsjön, Holmsjön, Övre Vassbotten, Nedre Vassbotten, Nyesjön, Lövsjön och Storeken.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Bortan-Häljeboda FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Ej put- and takefiske.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Stora Bogtjärnet

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Sutare


Rikligt

Ål


Rikligt

Lake


Vanlig

Öring


Normalt

Ruda


Normalt

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Gärs


Normalt

Siklöja


Normalt

Björkna


Normalt
 

Bortan-Häljeboda FVOF

Bortan-Häljebodas FVOF bildades 1980 och består av hela 48 fiskbara vatten. Genom området rinner flertalet älvar med producerande öring. De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört och öring.
I området finns även put- and take på regnbåge i Stora Bogtjärnet.

De största vattnen är Storeken, Vällen, Holmsjön, Borgsjön, Övre Vassbotten, Nedre Vassbotten, Nyesjön och Lövsjön.

Vi arbetar med biotopvård för att höja öringbeståndet.

Organisationsnummer: 872000-4699

Kundnummer: 745, Område: 705.

Kontaktpersoner

Mikael Augustsson
070 - 242 40 25

Ragnar Borrman
+47 - 976 358 11
  
  

Filer för nedladdning


Karta Bortan-Häljebodafvof

Fiskeområden i närheten av Bortan-Häljeboda FVOF

Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl.
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Vrångsälven m fl tjärnar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.