Norra Ny FVOF

 

Norra Ny (Klarälven mfl)

  Värmlands län / Torsby och Hagfors kommun.

Fiskevårdsområdet är beläget i Torsby kommun, Värmland. Klarälven som rinner genom området erbjuder harr och öringfiske i det lugnt strömmande meanderloppet. Tvärälvarna som mynnar ut i Klarälven, några av dem är återställda efter flottningsepoken och erbjuder ett bra öringfiske.

Vi har även en del sjöar som erbjuder goda möjligheter för fiske efter stor gädda och abborre. En del av sjöarna är lättillgängliga året om och kan därför erbjuda ett bra vinterfiske.

Vi har tre Put and Take vatten för fiske efter regnbåge, ett av dessa är anpassat för funktionshindrade.

Ett fiskecenter finns och är beläget där E 45 och riksväg 62 möts. Fiskecentret innehåller en redskapsbutik, turistinformation och en utställning om klarälvsregionen med natur och kultur, även ett laboratorium finns att tillgå, utanför byggnaden finns ett Put and Take vatten. I direkt ansluning finns en campingplats och på gångavstånd ett hotell och ytterligare en campingplats.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Ny FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Harr


Normalt

Lake


Normalt
 

Norra Ny FVOF

Norra Ny FVO bildades 1987 med syfte att samordna fisket och fiskevården i alla till föreningen anslutna vatten, över 100 stycken.

Organisationsnummer: 874000-8092

Kundnummer: 169, Område: 133.

Kontaktpersoner

Joachim Bäckström
0763 - 23 0017
  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta

Fiskeområden i närheten av Norra Ny FVOF

Bredvistens FVOF
Gröckens FVOF
Harasjöarnas fvof
Grängens fvof
Badasjöarna m.fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.