Västansjö FVOF

 
  Värmlands län / Sunne kommun.

Består endast av den ca 30 ha stora Västansjö.
Förekommande fiskarter är gädda, abborre, mört, sutare, nors, björkna, flodkräfta. Maxdjup om ca 30 m. Sjön utgör en s.k dödisgrop och ser ut som en liggande "åtta". Sjön saknar sten och endast två mindre områden med hårdbottnar förekommer, resterande botten utgörs av sediment.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Sutare


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Björkna


Normalt

Nors


Lite
 

Västansjö FVOF

Västansjö fvof är bland de mindre fvof i Värmland. Västansjö Fvof bildades 1987. Före det förvaltades fisket av Västansjö Fiskevårdsförening sedan 1930-talet. Föreningen förvaltar fisket för att hålla stabila fiskbestånd.

Organisationsnummer: 802600-5424

Kundnummer: 3454, Område: 3515.

Kontaktpersoner

Tomas Jansson
0708 - 29 09 23
 


Peter Mattsson
0768 - 41 76 07


  

Fiskeområden i närheten av Västansjö FVOF

Aplungen, Gråsjön mfl
Frykens (Fryken inom Sunne kommun)
Lersjöns-Flatsjöns
Mangen, Salungen, Baksjön m fl vatten
Stor-Emsen

Anslutna fiskeområden i Värmlands län
 Din varukorg är tom.